Emil Bergschöld – Sakkunnig

Emil Bergschöld arbetar som rättssakkunnig vid Rättsavdelningen på Socialstyrelsen. Innan han började på Socialstyrelsen år 2010 arbetade han som verksjurist på Läkemedelsverket.

E-post: emil.bergschold@socialstyrelsen.se