Elisabet Wennlund – Sakkunnig

Elisabet Wennlund är specialist i geriatrik. Hon har tidigare arbetat som sjukhusdirektör på Stockholms sjukhem, varit chefläkare samt har varit specialistsakkunnig inom geriatrik i Stockholms läns landsting. Både som kliniskt verksam läkare och som chef har hon varit drivande i arbetet med kvalitet och etik i vården.

E-post: elisabet.wennlund@hotmail.com