Dag Larsson – Ledamot

Dag Larsson är riksdagsledamot och representerar Socialdemokraterna, Stockholms kommun. Han är ledamot i Socialutskottet och suppleant i Socialförsäkringsutskottet, i EU-nämnden och i OSSE-delegationen.

E-post: dag.larsson@riksdagen.se

Tel: 070-7188944