Chatrine Pålsson Ahlgren – Ledamot

Chatrine Pålsson Ahlgren representerar Kristdemokraterna och  är före detta riksdagsledamot. Under de 18 år hon satt i riksdagen var hon främst aktiv i socialutskottet. Legitimerad sjuksköterska. Hon är också ledamot i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), Socialstyrelsens rättsliga råd samt ledamot och vice ordförande i Kalmar läns landsting. Sedan 2010 även också ordförande för Sveriges pensionärsförbund (SPF) i Kalmar län.

E-post: chatrine.palsson@kristdemokraterna.se

Tel: 070-6710401