Anna Singer – Sakkunnig

Anna Singer är professor i civilrätt, särskilt familjerätt vid Uppsala universitet. Hon är också vetenskapligt råd i familjerätt, Socialstyrelsen. Hennes forskning rör bland annat barns rätt och rätten till barn.

E-post: anna.singer@jur.uu.se