Ann Johansson – Sakkunnig

Ann Johansson är distriktssköterska och har varit verksam framförallt inom primärvård, hemsjukvård och äldrevård. Kvalitetsfrågor och vårdutveckling har alltid varit en drivkraft i uppdragen som verksamhetschef, medicinsk ansvarig sjuksköterska, entreprenör och som hälso- och sjukvårdsstrateg. Ann är vice ordförande i Vårdförbundet.

E-post: ann.johansson@vardforbundet.se

Tel: 070-392 60 99