Anders Åkesson – Ledamot

Anders Åkesson representerar Miljöpartiet och är regionråd i Region Skåne med ansvar för psykiatri, tandvård och en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Han är även ledamot i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och i Socialstyrelsens rättsliga råd för psykiatri. Utbildad sjuksköterska.

E-post: anders.akesson@skane.se

Tel: 044-03093286