Krönikan:Tiden jag stod stilla medan jag (kn)appade in att jag ätit ett äpple

Jag är tävlingsmänniska. Har svårt att delta i en lek bara för att det är roligt. Men blir väldigt glad när jag vinner. När – för om finns inte på kartan.

Ett tag provade jag att oavbrutet egenmäta mig. Att bära aktivitetsarmband. På dagtid bar jag det runt fotleden, eftersom jag jobbar i vården och av hygienskäl inte får bära något under armbågarna. Men jag ville ju inte missa en enda del av de data som kunde göra mig till vinnare.

Jag såg det som en vinst att jag klarat de dagsmål aktivitetsarmbandets app satt upp åt mig. När mina barn fann mig springande upp och ner för trappan hemma, var ju tvungen att nå målet för antal steg i trappa, skakade de på huvudet och undrade vem som kommit på idén att ge ett aktivitetsarmband till en vinnarskalle.

Aktivitetsarmbandet förvandlade mig till en av dem som står och joggar på stället vid rödljus. Varje steg, varje pulsslag, varje förbränd kalori räknades. I en tid där omvärlden känns obegriplig och vardagspusslets bitar är svåra att få på plats, då är din kropp det enda du (chimärt) kan kontrollera. Data från aktivitetsarmbandet kontrollerar du med dina steg. Och den är en villig medlöpare: talar snällt om när du nått mål. Samtidigt en enveten påminnare om den tid jag stod stilla medan jag (kn)appade in att jag ätit ett äpple.

För mig fungerade det inte att i en stressad vardag tillföra ännu mer stress. Ännu ett tävlingsmoment. Jag började också mer och mer reflektera över vad som hände med min kropps data. Ville jag verkligen att andra skulle se mina prestationer? Eller icke-prestationer?

I takt med att den registrerade mängden av steg ökade, ökade också mina funderingar.

Varför vill jag egenmäta genom denna typ av produkt?
Vad hoppas jag att produkten kan komma att ge mig för hjälp?
Vad hoppas jag kunna göra med de data som insamlas – som jag inte kan göra nu?
Kommer informationen jag samlar ha betydelse för andra än mig själv?
Kommer jag att vilja dela mina data med andra? Om så, hur och varför?
Kan de data jag samlar genom produkten få konsekvenser för min anställning eller mina möjligheter att ta försäkring, nu eller i framtiden?

Och som vinnarskalle gillar jag inte fusk – det minskar ju mina chanser att vinna. Det sammanfaller med mitt yrkesval: Biomedicinsk analytiker. Ett yrke där kvalitetssäkring är en stor del. Det som mäts ska vara det som det sägs mäta, och resultatet av mätningarna måste vara korrekta. Det måste gå att lita på data. I mitt yrke handlar detta om patientsäkerhet. Som privatperson handlar det om schysst spel.

Med vilken kvalitet registreras de data som samlas in: Mäter produkten det den sägs mäta och mäter den rätt?
Har företaget någon tydlig policy om det skulle vara så att jag anser resultatet felaktigt?
Får jag information från företaget om de själva upptäcker felaktigheter?

Vetskapen om att jag inte visste om det jag trodde jag åstadkommit faktiskt var korrekt, gjorde att intresset falnade. Hade jag verkligen vunnit? Eller var det snarare så att företaget vunnit? Under en period hade de ju fått del av mina data. Visst hade jag samtyckt, men måste erkänna att jag inte vet till vad. Det är lätt att missa delar av det finstilta. Eller snarare vara lite för ivrig att komma igång.

Vad kommer att hända med mina insamlade data och mina personuppgifter?
Hur kommer företaget att skydda mina data?
Lämnar företaget ut eller säljer information till andra företag/organisationer och/eller analyserar de mina data för andra syften?
Hur skyddar företaget mina intressen och förhindrar att data om mig används på sätt som jag inte vill?
Har företaget en etikkommitté?

Numera har jag inget aktivitetsarmband. Detta för att det inte fungerade med min personlighet och, framför allt, för de svar jag gav mig själv. Någon annan kommer att dra en annan slutsats och behålla sitt aktivitetsarmband. Inget är rätt. Inget är fel.

Jag äter mitt äpple. Fortsätter gå. Behöver inte stanna för att (kn)appa in att jag ätit det. Behöver inte vänta på en vibration från något aktivitetsarmband, för att veta att promenaden har varit nyttig för mig.

Åsa Gyberg-Karlsson, ledamot Smer

2017-03-21

 

* Frågeställningar framtagna i samarbete med Lotta Eriksson, Smers huvudsekreterare.