Krönikan: Ålderism?

Krönikor på Smers hemsida uttrycker författarens synpunkter. De ska inte uppfattas som uttryck för rådets analyser och ställningstaganden. 

Elva forskare skrev för en tid sedan brev till Socialstyrelsens generaldirektör och krävde att åldrande skulle klassas som sjukdom. Detta är häpnadsväckande! Åldras gör vi alltifrån födseln och att klassificera åldrandet som en sjukdom känns både ologiskt och främmande.

Det är ingen sjukdom att åldras – det är det mest naturliga som finns.

Vi människor är olika och ska så vara. Gruppen äldre är ingen homogen grupp och det är synnerligen angeläget att varje person bedöms och bemöts individuellt i hela livet. Däremot är det självklart viktigt att forskningen på äldres sjukdomar prioriteras men det behövs ingen klassificering för att detta ska bli verklighet.

I debatten hörs ofta att äldre ska ha en god äldreomsorg på grund av att det är de som byggt upp vårt land. Det är naturligtvis riktigt på ett sätt men det är inte den djupaste orsaken. Det grundläggande argumentet är att vi ÄR människor och har ett lika, absolut och okränkbart människovärde oavsett vad vi presterar. För hur skulle det annars gå för de som aldrig har kunnat arbeta och bidra ekonomiskt? Det finns dock tecken på ”ålderism” – att äldre diskrimineras.

En fråga som är diskriminerande är mammografi för kvinnor som fyllt 74 år. Då kallas man inte längre rutinmässigt till mammografi. Berättigade frågor är då: är det mindre viktigt att upptäcka bröstcancer när man fyllt 74 år? Är livsåren och livskvaliteten mindre viktiga i högre ålder? Somliga säger att det inte finns någon forskning på nyttan att fortsätta erbjuda mammografi i den åldern. Nej, men ärligt talat, det går ju aldrig att få forskning på det som inte görs och aldrig gjorts.

Många gånger har vi också hört följande uttalande: ”statligt satta fattiglöner ska vi inte ha”. Men när det gäller pensionerna så är det annorlunda. Snittpensionen i Sverige ligger på drygt 16 000 kronor brutto i månaden, dessutom betalar seniorer högre skatt än löntagare. Det betyder att nära hälften av landets två miljoner pensionärer lever på inkomstnivåer som det i andra sammanhang anses inte går att leva på. Det pensionssystem som riksdag och regering står bakom har gjort att pensionerna de senaste tio åren stått helt still räknat i dagens penningvärde, medan lönerna ökat med 20 procent.

Det räcker i flera fall inte ens med 40 års arbete för en vettig pension. De som arbetat heltid hela livet inom t.ex. vård eller handel får ofta en pension på 14 000-15.000 kronor. Varför är det acceptabelt för äldre när det inte är det för yngre? Dessutom vet vi att äldre ofta har större utgifter när det gäller mediciner, hjälpmedel och fotvård för att ta några exempel.

Avslutningsvis kan jag inte låta bli att ta upp talesättet att det är fult att fråga en kvinna om hennes ålder. Det har åtminstone de flesta pojkar fått lära sig i hemmet. Häromdagen var jag konferencier på ett möte. Då frågade jag en annan kvinna om hennes ålder. Flera i publiken rättade mig och undrade om jag inte visste att det är fult att fråga en kvinna om hennes ålder? Då fick jag möjlighet att förklara min åsikt. Det är lika fint för en kvinna som för en man att ha uppnått hög ålder eller ha många årsringar som jag hellre uttrycker mig.

Chatrine Pålsson Ahlgren, (Kd), ledamot Smer

2017-07-24