En ny, moraliskt högtflygande människa

Kjell Asplund, professor emeritus i medicin vid Umeå universitet, ordförande i Smer

Filosofer tänker stora, fria tankar. Den internationella kongressen i bioetik i somras dominerades av filosofer. För mig som rätt jordnära person med förankring i den praktiska sjukvården var det ett lyft att få konfronteras med hundratals och åter hundratals filosofer.

Ett särskilt utmanande tema, återkommande under kongressen, var enhancement. Kan människan förbättras? Och vill vi det?

Filosoferna brukar börja stillsamt. Föräldrar som ser till att barnen får särskilt god utbildning, försöker inte de lyfta sina barn till en högre nivå än ”den naturliga”? Och är inte mycket av vad barnen får lära i skolan – att samarbeta, att inte mobba, att inte diskriminera – försök att förbättra människan moraliskt? Moralisk enhancement med andra ord.

Om vi nu accepterar principen om moralisk enhancement, kan vi då tänka oss annat än uppfostran och utbildning som medel för att förbättra människors moral?

Tänk dig en makthavare, drivande, skicklig, till synes framgångsrik. Men hon är skrupelfri. Hon föraktar svaghet, trampar gärna på medarbetare för att vinna egna fördelar, behöver alltid befinna sig i centrum. Nu har kritiken från medarbetarna nått sådan nivå att hon tvingas till viss självinsikt av de kriskonsulter som kallats in. Om det fanns ett piller som hon kunde ta för att mildra sitt förakt för svaghet, att öka sin empati, samtidigt som hon behåller drivet och skickligheten i arbetets sakfrågor, skulle det vara så fel?  Vem skulle förlora på en sådan farmakologisk moralisk enhancement? frågar  filosoferna (ja, åtminstone en del av dem).

Nästa steg i resonemanget. Om ett empatipiller skulle vara OK (på strikta indikationer, förmodar jag), kan man då tänka sig mer drastiska metoder för att förbättra människors moral? Elektroder som stimulerar empaticentrum i hjärnan eller som hämmar känslokyla, cynism och översitteri?

Idag börjar vi få vetskap om de gener som styr moraliskt handlande. Inom en inte alltför avlägsen framtid skulle vi kunna förändra människans genuppsättning så att omoraliskt beteende utrotas. Genetisk enhancement skulle kunna eliminera de destruktiva aggressioner som plågar vår art.

Då är vi framme vid den framtid filosoferna ser som en möjlighet. Vi har skapat en ny människa med helt andra, mer högtstående moraliska egenskaper än homo sapiens. Man skulle kunna tala om en post-human typ eller rentav en ny art.

Och varför skulle vi stanna vid moralisk enhancement när vi kan ändra också våra fysiska egenskaper?

Vill du inte kunna flyga på egna vingar?

 

Kjell Asplund

Ordförande Smer