ADHD – är vi på rätt väg?

Laddar Karta...

Datum/Tid

2014-10-09
09:30-16:40

Plats

Drottninggatan 5
Stockholm

Till webbinspelningen av seminariet.

Information om seminariet

Den 9 oktober 2014 arrangerar Smer sin årliga etikdag vid Rosenbads konferenscenter. Denna gång är temat ADHD och de etiska frågeställningar som aktualiseras av de senaste årens stora ökning av antal diagnoser hos barn och vuxna. Vid seminariet kommer det bland annat att diskuteras vad ökningen av antalet diagnoser betyder för normalitetsbegreppet. Andra frågor som kommer att beröras är läkemedelsförskrivning, kriminalitet, pedagogik och psykologi. (Se program nedan.)

OBS! Seminariet är fullbokat och bokningssystemet är därför tyvärr stängt (2014-09-08). Om du har anmält dig men inte kan komma, hör av dig till oss så att vi kan ta in reserver!

Observera att ingången till seminariet sker från Drottninggatan 5 i hörnet av Rosenbad (korsningen Drottninggatan/Fredsgatan).

Seminariet kommer att filmas och kunna ses efteråt från denna webbplats.

Vid frågor eller återbud, var vänlig kontakta karin.wilbe-ramsay@regeringskansliet.se, 08-405 1092, eller någon annan vid sekretariatet.

Seminariet vänder sig till alla som är intresserade. Deltagandet är kostnadsfritt men vi vill att du lämnar återbud om du får förhinder.

I enstaka fall har bokningsbekräftelsen från vårt bokningssystem inte kommit fram. Om du anmält dig men inte fått någon bekräftelse än – hör gärna av dig.

Program

 
09.30–10.00       Registrering, kaffe

10.00    Inledning

Kjell Asplund, ordförande i Smer

Åsa Nilsonne, moderator, Smer                        

10.05–10.55       ADHD – diagnostik och behandling

10.05    Ingemar Engström, Smer:  Etiska aspekter på diagnostik och behandling vid ADHD   

10.20    Lena Nylander, Psykiatri Skåne:  ADHD hos vuxna – över- eller underdiagnostik?

10.35    Diskussion och frågor

10.55–11.50       Läkemedel – trender och förskrivningsmönster

10.55    Mikael Hoffmann, Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi (NEPI): Vad visste vi, vad kunde vi ha vetat och vad vet vi inte om förskrivningen av ADHD-medel?

11.15    Anders Blanck, Läkemedelsindustriföreningen:  Läkemedelsindustrins roll

11.25    Barbro Westerholm, Smer:  ADHD-läkemedel: kommentar från ett etiskt perspektiv

11.30    Diskussion och frågor

11.50–12.10       Bensträckare, frukt                                                 

12.10–13.10       ADHD, kriminalitet och missbruk

12.10    Niklas Långström, Kriminalvården:  ADHD och kriminalitet – risk och behandling

12.30    Maija Konstenius, Karolinska Institutet:  Missbruk och beroende

12.40    Christer Karlsson, Kriminellas revansch i samhället (KRIS):  ADHD utan medicin – fungerar jättebra!

12.50    Diskussion och frågor

13.10–14.00        Lunch, Rosenbads restaurang                              

14.00–15.00        Skola och uppväxt

14.00    Eva Hjörne, Göteborgs universitet: Att platsa i en skola för alla                                   

14.20    Pia Eresund, Eresund psykoterapi:  Ett psykodynamiskt perspektiv på ADHD

14.30    Georgios Karpathakis, Underbara ADHD:  Att (över)leva med ADHD

14.40    Diskussion och frågor

15.00–15.30        Kaffe                                                      

15.30–16.40        Normalitet – hur får man vara? Hur ser vi på diagnoserna?

15.30    Karin Johannisson, Uppsala universitet:  Varför är det så svårt att tala om ADHD? Diagnosen som maktmedel

15.50    Fredrik Svenaeus, Södertörns högskola:  Vad betyder en ADHD-diagnos? Olika innebörder av normalitet

16.00    Malena Ranch, Attention:  Normalitet och ifrågasättande – hur ska vi få plats och möjligheter att lyckas

16.10–16.40        Avslutande diskussion

I panelen: Karin Johannisson, Fredrik Svenaeus, Malena Ranch, Sven-Olov Edvinsson och Ingemar Engström

 

Anmälan

Bokningen är stängd för denna event

Kategorier: ADHD