Smers etiksamtal i Almedalen: DNA-test och diagnostik – vad vill vi veta och vem ska få veta?

Kunskapen om vår arvsmassa ökar snabbt. Kartläggningen av människans gener beskrivs ibland som en teknisk revolution. Idag går det att analysera hela eller delar av arvsmassan relativt snabbt och till en överkomlig kostnad. Men utvecklingen väcker även etiska frågor. Vad är viktigt att tänka på för att säkerställa en ansvarsfull teknisk utveckling och individens integritet och hur denna skyddas när känslig genetisk information sparas.
Samtalet arrangeras i samarbete med Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet).

Smer kommenterar 2015:1 Tekniken CRISPR/Cas9 och möjligheten att redigera det mänskliga genomet

Smer kommenterar CRISPR_Cas9 (pdf 328 KB) Med tekniken CRISPR/Cas9 (crispr) kan man förändra gener, exempelvis för att behandla eller förhindra svåra sjukdomar. Utvecklingen av tekniken har gjort det mycket enklare och billigare att göra genförändringar jämfört med tidigare. Man skiljer på genförändringar som görs på kroppsceller för att behandla sjukdomar (somatisk genterapi) och på sådana […]

Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter

I rapport 2013:2 analyserar Smer en teknik som innebär att mitokondrier som bär på skadat DNA byts ut mot friska mitokondrier i samband med assisterad befruktning. Tekniken är en form av genterapi som eventuellt skulle kunna användas för att förhindra att allvarlig ärftlig sjukdom överförs från mor till barn. Det finns dock kunskapsluckor om vilka medicinska risker tekniken medför. Tekniken aktualiserar också frågan om det är etiskt godtagbart att orsaka genetiska förändringar som går i arv.

Rådet tar ställning till en form av genterapi på könsceller – ”mitokondriebyte”

Idag publicerar Smer rapporten ”Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter”. I rapporten analyseras en teknik som innebär att mitokondrier som bär på skadat DNA byts ut mot friska mitokondrier i samband med assisterad befruktning. Tekniken är en form av genterapi som eventuellt skulle kunna förhindra överföring av allvarlig ärftlig sjukdom, men det finns kunskapsluckor om de medicinska riskerna. Tekniken aktualiserar också frågan om det är etiskt godtagbart att orsaka genetiska förändringar som går i arv. Ladda ner rapporten >>

Genetisk modifiering av könsceller eller befruktade ägg? Öppet seminarium om mitokondrie-utbyte

Den 17 maj anordnar Smer ett seminarium om mitokondrie-utbyte för att förhindra överföring av mitokondriella sjukdomar. Syftet med tekniken är att förhindra att allvarliga ärftliga sjukdomar överförs från mor till barn, men tekniken väcker också flera etiska frågeställningar. Till seminariet kommer bland annat experter från Storbritannien för att berätta om den aktuella beredningen och den etiska diskussionen som pågår där. Läs mer.

Öppet seminarium: Mitokondrie-utbyte för att undvika ärftliga sjukdomar

Smer analyserar för närvarande denna fråga ur ett etiskt perspektiv – och vill med detta öppna seminarium belysa och diskutera de frågeställningar som den nya tekniken väcker.

I Storbritannien övervägs för närvarande om metoder för mitokondrie-utbyte ska bli tillåtet. Till seminariet kommer representanter från Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) och Nuffield Council on Bioethics för att berätta om den aktuella beredningen och den etiska diskussionen i landet. Även svenska experter är inbjudna för att redogöra för mitokondriella sjukdomar och den nya teknikens möjligheter och risker.

Observera att seminariet kommer att hållas främst på engelska.