Smer kommenterar 2015:1 Tekniken CRISPR/Cas9 och möjligheten att redigera det mänskliga genomet

Smer kommenterar CRISPR_Cas9 (pdf 328 KB) Med tekniken CRISPR/Cas9 (crispr) kan man förändra gener, exempelvis för att behandla eller förhindra svåra sjukdomar. Utvecklingen av tekniken har gjort det mycket enklare och billigare att göra genförändringar jämfört med tidigare. Man skiljer på genförändringar som görs på kroppsceller för att behandla sjukdomar (somatisk genterapi) och på sådana […]