Yttrande om en ny metod för riskbedömning vid fosterdiagnostik

Statens medicinsk-etiska råd Datum: 2007-09-24 Dnr 08/07 Yttrande om en ny metod för riskbedömning vid fosterdiagnostik (pdf 270 KB) Statens medicinsk-etiska råd översänder härmed rubricerade yttrande för Socialdepartementets kännedom. Yttrandet har beslutats per capsulam av ledamöterna Daniel Tarschys (ordförande), Leif Carlson, Sven-Olov Edvinsson, Tuulikki Koivunen Bylund, Chatrine Pålsson Ahlgren, Elina Linna, Mona Berglund Nilsson, Barbro […]