Följ debatten om patientens självbestämmande i livetsslutskede och läkarassisterat självvalt livsslut 2009

Nedan samlas kontinuerligt länkar till artiklar och debattinlägg som belyser dessa frågor.

2009-06-03 Läkartidningen
Slutreplik om läkarassisterat självvalt livsslut

2009-05-19 Läkartidningen
Eutanasidebatten befinner sig på ett sluttande plan

2009-05-19  Läkartidningen
Är det rätt att legalisera läkarassisterat självmord i livets slutskede?

2009-05-19  Läkartidningen
Lynöe ska inte bestämma hur vi ska diskutera medicinsk-etiska frågor

2009-05-19  Läkartidningen
Niels Lynöe har rätt på felaktiga grunder

2009-05-19  Läkartidningen
Dags att utbilda legitimerade självmordsassistenter?

2009-04-27  SVT Play
Storforum – Hur ska vi ska dö

2009-04-08  Dagens Medicin
Morfin för att patienter inte ska vakna är ej palliativ vård

2009-04-07  Läkartidningen
Myter får vika för fakta när dödshjälp sätts under lupp

2009-04-07  Läkartidningen
Barmhärtigheten kommer först

2009-04-04 DN
Alliansen och döden

2009-04-01 Läkartidningen
Vem ska besluta om avslutande av livsuppehållande behandling av barn?

2009-03-26 Tidsskrift for Den Norske Legeforeningen
Avslutning av respiratorbehandling ved amyotrofisk lateral sklerose

2009-03-17  DN
Även det etiska resonemanget måste följa vissa spelregler!

2009-03-16  DN
För en person som är döende finns ingen anledning att snåla in på smärtlindring

2009-03-15  DN
Vad är ett värdigt liv?

2009-03-15  SVD
Återhållsamhet kan skapa onödigt lidande

2009-03-14  SVD
Domstol ska inte avgöra vården i livets slutskede

2009-03-14  Helsingborgsdagblad
När blir lindring dödshjälp

2009-03-13  SVD
Frågan om liv och död får inte avgöras i slutna rum

2009-03-12 Aftonbladet
Göran Hägglund blandar bort korten

2009-03-12  Kyrkanstidning
Oacceptabel gråzon kring vård vid livets slut

2009-03-12   SVD
Tydliga riktlinjer behövs i vilket fall

2009-03-12   SVD
Inga regler ger tröst vid barnets dödsbädd

2009-03-12   SVD
Hägglund: Vänta med tvärsäkra uttalanden

2009-03-11   SVD
Palliativ vård skall värna människovärdet

2009-03-10  Läkartidningen
Replik:Den lidande och döende människan måstesjälv få sista ordet

2009-03-10  Läkartidningen
Legalisering av den självklara rätten att bestämma över sitt liv

2009-03-10  Läkartidningen
De är mest de starka och friska som hörs

2009-03-10  Läkartidningen
Sluttande planet oundvikligt

2009-03-10  Läkartidningen
Vilseledande argumentation från Statens medicinsk-etiska råd

2009-03-10   DN
I svåra tider pressas etiken

2009-03-10   Dagen
Replik: Tillsätt en utredning nu, Hägglund!

2009-03-10   SVD
Vad får läkarna göra och inte göra.
Fråga & Svar. Om smärtlindring och dödshjälp

2009-03-10   SVD
Avbruten behandling inte dödshjälp

2009-03-10   Aftonbladet
Helt obegripligt Hägglund

2009-03-09   Aftonbladet
Döden angår oss alla

2009-03-09   Expressen
Smit inte från ditt ansvar

2009-03-08   SVD
”Fällning kan bli dyrt för de redan döende”

2009-03-06   Dagen
Hägglund: Satsa på bättre vård – inte dödshjälp

2009-03-04  DN
Som läkare vill jag inte ta liv

2009-03-04  Dagen
Hur definieras ett meningslöst liv?

2009-03-03   DN
Ska vi ha rätt att få hjälp att dö?

2009-03-03  Kristianstadsbladet
Att bestämma över sitt liv

2009-02-16   Sydsvenskan
Dödshjälp avhumaniserar vården

2009-02-12   Aftonbladet
Får jag lov att dö?

2009-02-03   Dagen
Dödshjälp förminskas till fråga om självbestämmande

2009-01-23   Helsingsborgsdagblad
Ja till aktiv dödshjälp

2009-01-22   Kyrkans tidning
Initiativ för dödshjälp möter motstånd

2009-01-21   Helsingsborgsdagblad
Nej till aktiv dödshjälp

2009-01-20   Läkartidningen
Medicinsk-etiska rådets förslag ingen kapitulation
                    
2009-01-20  Vårdfacket
Nätverk mot dödshjälp bildat i Riksdagen

2009-01-18  Uppsla nya tidning
Dödshjälp för äldre och friska provocerar

2009-01-17  Kristianstadsbladet
Du orkar väl leva en dag till?

2009-01-16  Världen idag
Blankt nej till dödshjälp

2009-01-15  Helsingsborgs dagblad
Döden är en del av livet

2009-01-14  Norrtäljetidning
Vi vägrar utföra dödshjälp

2009-01-13 Läkartidingen
Eutanasi och läkarassisterat självmord . . .

2009-01-13  Aftonbladet
Ingen har rätt att döma den som vill gå

2009-01-10 DN
Religiös imperialism

2009-01-09 Helsingsborgs dagblad
Vården ska ge livshjälp inte dödshjälp

2009-01-09 Expressen
Döendet har gömts undan

2009-01-09 Dagen
Så länge vi lever måste vi kämpa

2009-01-08 Läkartidningen
Läkarassisterat självmord – risk för avhumaniserad vård

2009-01-08 Smålandsposten
Livsslutspiller skulle kunna prövas

2009-01-05 Dagbladet Sundsvall
Värdig vård i livetsslutskede i stället för aktiv dödshjälp

2009-01-05 Hela Gotland
Assisterade självmord är cynism

2009-01-02 Svd
Man borde få bestämma själv

2009-01-02 Svd
Människor vill känna sig behövda

2009-01-02  Svd
Äldre vill ha rätt till dödshjälp

2008-12-30  Expressen
Bara oåterkalleligt sjuka bör kunna få dödshjälp

2008-12-26  Ljusnan
Ledare/ Döden är inget vi gärna pratar om

2008-12-23  DN, Debatt
Tänk efter en gång till

2008-12-23   Expressen
Därför behövs kyrkan i dödshjälpdebatten

2008-12-20   Skånska Dagbladet
Rätten till vår död

2008-12-19   Göteborgsposten, Debatt
Aktiv dödshjälp kan devalvera människans värde

2008-12-19   Kristianstadsbladet
Livets svåra fråga handlar om döden

2008-12-18   DN, Debatt
Livshjälp till döende?

2008-12-18   Kvällsposten
Hjälp att dö eller hjälp att leva?

2008-12-17    Expressen
Gör inte dödshjälp till en fråga om synd

2008-12-16    Svd
Min död är min

2008-12-16   Vestmanlads läns tidning
Kd: Dödshjälp eller livshjälp? 

2008-12-16   DN, Debatt
Alla ska vi dö

2008-12-14    Svd, Brännpunkt
Endast för lidande patienter i livets sluskede

2008-12-14    Svd, Brännpunkt
Borde läkare ha avkortat våra liv?

2008-12-14    Uppsala Nya tidning
Sjukvård ska ges i livets tjänst

2008-12-13    DN, Kolumn
Hägglunds byrålåda

2008-12-12    Svd, Brännpunkt
Etikprofessor på sluttande plan

2008-12-12    Svd, Brännpunkt
Medicinsk etik inte huggen i sten

2008-12-06     Svd, Brännpunkt                         *
Etiskt råd på sluttande plan

2008-12-05     Dagen
Vi vill ha livshjälp inte dödshjälp

2008-12-03     Läkartidningen
Läkarassisterat självmord splittrar läkarkåren

2008-12-01     Vestmanlands läns tidning
Vi ska lindra och bota inte döda

2008-12-01     Blekinge länstidning
Hjälp att leva inte att dö

2008-11-30     Sundsvalls tidning
DHR: Fel med aktiv dödshjälp

2008-11-30    Sundsvalls tidning
Dödshjälp vid livsleda

2008-11-30    Sundsvalls tidning
Rätten att bestämma över sin egen död 

2008-11-30    Sundsvalls tidning
Dödshjälp stöds av var tredje läkare

2008-11-29     Länstidningen i Östersund
Dödshjälp åter i ropet

2008-11-28     Svd, Brännpunkt
Tillåt en människa att få dö

2008-11-28     Svd
Var tredje läkare är positiv till dödshjälp 

2008-11-28     Dagens Medicin
Framträdande debattörer kräver rätt till självmord

2008-11-26     Dagen, Opinion
Livshjälp behövs – inte dödshjälp

2008-11-21     Sydsvenskan, Opinion
Döden som komplement

2008-11-20     Svd, Brännpunkt
Dödshjälp inget för Sverige

2008-11-20     Smålandsposten
Patientens inflytande över livets slutskede

2008-11-20      Kyrkans tidning
Vi måste våga tala om vår egen död

2008-11-20      Kyrkans tidning
Etiskt råd öppnar för dödshjälp

2008-11-20      Kyrkans tidning
Patientens rätt väger mycket tungt

2008-11-20      Kyrkans tidning
Präst kan tänka sig assisterat självmord

2008-11-20      Kyrkans tidning
Viktigt att frågan diskuteras

2008-11-19     Smålandsposten
Vad vet ledarredaktionen om lidande och död

2008-11-18     DN, Debatt
Leva och låta dö.     

2008-11-18    Smålandsposten
En politisk partsinlaga

2008-11-17      Läkartidningen
Smer vill utreda möjligheter till läkarass. självmord