Skriftserien Etiska vägmärken

Medicinsk-etisk litteratur – en översikt, 1990.

Skriften ger en översikt av aktuell svensk och internationell medicinsk-etisk litteratur, publicerad under åren 1983-1989. Den omfattar även tidskrifter och databaser inom området. Redovisningen av varje lands litteratur inleds med en kortfattad presentation av de institutioner inom landet som speciellt ägnar sig åt medicinsk-etiska frågor.

SLUT I LAGER.

Etiska deklarationer och riktlinjer för hälso- och sjukvården och det sociala området, 1990.

Många organ har antagit etiska riktlinjer, koder och deklarationer. I denna skrift har de mest efterfrågade och allmängiltiga dokumenten samlats ihop.

Den innehåller de övergripande etiska riktlinjerna i svensk lagtext, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och om medicinsk etik samt svenska och internationella yrkesetiska och forskningsetiska riktlinjer.

Skriften är användbar i utbildningen på alla nivåer, men också för forskare, ledamöter i etiska kommittéer (motsv.), fackliga organisationer och en etiskt intresserad allmänhet.

SLUT I LAGER