Några medicinsk-etiska begrepp

Här presenteras några av av de centrala begreppen och  principerna som används på denna webbplats och i Smers publikationer.

Om du har önskemål eller synpunkter på sådant vi behöver beskriva så maila gärna sekretariatet: smer@regeringskansliet.se