Smers etiksamtal under almedalsveckan: Digitala vårdcentraler idag och i framtiden

Digitala vårdcentraler erbjuder tillgänglighet, lätthet och självbestämmande. Frågan är om de också förändrar patientens roll och påverkar kvalitet, prioriteringar och resurstillgång i vården. Hur kan vi ta till vara utvecklingen och samtidigt uppfylla målen om jämlik vård, solidarisk finansiering och gemensamma prioriteringar? Det diskuterades vid Smers etiksamtal under almedalsveckan, med följande medverkande: Chatrine Pålsson Ahlgren, […]