Synpunkter avseende ny nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård

Smer har getts tillfälle att kommentera ett utkast till förslag från Prioriteringscentrum vid Linköpings Universitet till ny nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård. Läs rådets synpunkter i sin helhet: Synpunkter avseende ny nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård (pdf 129 KB) Läs om Prioriteringscentrums arbete med revidering av den […]

Smers etiksamtal under Almedalsveckan

Smer deltar i år under Almedalsveckan med flera seminarier/etiksamtal. På agendan finns ämnena: Obeprövade metoder i hälso- och sjukvården – dags för etisk uppstramning?, Fosterdiagnostik – vi har tekniken men har vi etiken?, Mhälsa: egenmätningar genom kroppsnära teknik, Vem vill bli 150 år?, Ska vi verkligen berätta allt? Etiska och demokratiska konsekvenser av öppenhet om hälso- och sjukvårdens prioriteringar. Kom och träffa medlemmar från Smer för intressanta diskussioner!

Etikprismottagarens symposium 2016: How much – and why – are we prepared to pay to prolong or improve somebody’s life? Hard choices, QALYs and ethics

Hur mycket vi är beredda att betala för att förlänga eller förbättra kvaliteten på liv beror inte bara på samhällets ekonomiska resurser och tekniska utveckling. Det beror också på bakomliggande etiska utgångspunkter, idéer om sjukvårdens uppdrag och vilka metoder som används för att beräkna effekterna av de insatser som görs. Det är dessa senare frågor som står i centrum för detta symposium, som hålls av Smers etikprismottagare 2015 Göran Hermerén och arrangeras av Statens medicinsk-etiska råd.

Inbjudan till pressträff: Statens medicinsk-etiska råd presenterar rapporten Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter

Är det etiskt godtagbart att betala extra för att få ett bättre rum, en annan hörapparat eller en mer avancerad lins vid starroperation i den offentliga vården? Var ska gränsen dras mellan offentligt finansierad vård och egenfinansiering? Den 29 januari 2015 publicerar Smer rapporten Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter. I rapporten tar […]

Remissvar ang. betänkandet Pris, tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarkanden SOU 2012:75

Utredningen har tydliga begränsningar genom att frågorna om läkemedelssubventioner behandlats ur ett snävt kostnadseffektivitetsperspektiv. Visserligen är kostnadseffektivitetsprincipen viktig, men andra prioriteringsprinciper – människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen – måste beaktas i större utsträckning än utredningen gjort. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, (TLV:s) uppdrag bör ses över så att det tydligare än idag framgår att myndigheten även ska ta hänsyn till andra etiska prioriteringsprinciper än kostnadseffektivitetsprincipen.