Ny rapport från Nuffield Council on Bioethics: Human bodies: donation for medicine and research

Brittiska Nuffield Council on Bioethics (NC) publicerade i oktober 2011 en rapport med ovanstående titel. I rapporten analyseras vilka etiska och sociala frågeställningar som aktualiseras då individer tillfrågas om att donera kroppsligt material som organ, blod, ägg och spermier. Rapporten är uppbyggd kring följande två frågor: 1. Hur långt ska samhället gå för att uppmuntra […]