Uttalande: Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter

Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter (pdf 442 KB) 2016-02-17                Dnr S1985: A/2016/15                                                                  Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter   Smer finner med anledning av diskussionen kring höjda ersättningar vid äggdonation och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utredning om rimlig ersättningsnivå till ägg- och spermiedonatorer, att det finns skäl att komma med ett uttalande [...]

Donationskedjor analyseras i ny dokumentserie

Smer lanserar idag en ny dokumentsserie kallad Smer kommenterar. I dessa publikationer kommer rådet att sammanfatta och kommentera nationella och internationella rapporter i aktuella medicinsk-etiska frågor. De etiska analyser och ställningstaganden som presenteras i Smer kommenterar är förenklade för att passa in i det komprimerade formatet. Första ämnet i dokumentserien är Donationskedjor (dominotransplantationer) för att öka antalet organdonationer. Läs mer.

Smer kommenterar 2013:1, Donationskedjor (dominotransplantationer) för att öka antalet organdonationer

Med hjälp av en donationskedja kan en serie svårt sjuka människor få nya organ, främst njurar. Donationskedjor har framgångsrikt prövats i bl.a. USA men tillämpas inte i Sverige. Syftet med metoden är att de organ som människor vill donera för transplantation ska komma till nytta på ett mer effektivt sätt. Detta ämne aktualiserades genom 2012 års Nobelpris i ekonomi som gick till upphovsmännen bakom algoritmerna som används vid donationskedjor.

Ny rapport från Nuffield Council on Bioethics: Human bodies: donation for medicine and research

Brittiska Nuffield Council on Bioethics (NC) publicerade i oktober 2011 en rapport med ovanstående titel. I rapporten analyseras vilka etiska och sociala frågeställningar som aktualiseras då individer tillfrågas om att donera kroppsligt material som organ, blod, ägg och spermier. Rapporten är uppbyggd kring följande två frågor: 1. Hur långt ska samhället gå för att uppmuntra [...]