Smers etiksamtal under Almedalsveckan

Smer deltar i år under Almedalsveckan med flera seminarier/etiksamtal. På agendan finns ämnena: Obeprövade metoder i hälso- och sjukvården – dags för etisk uppstramning?, Fosterdiagnostik – vi har tekniken men har vi etiken?, Mhälsa: egenmätningar genom kroppsnära teknik, Vem vill bli 150 år?, Ska vi verkligen berätta allt? Etiska och demokratiska konsekvenser av öppenhet om hälso- och sjukvårdens prioriteringar. Kom och träffa medlemmar från Smer för intressanta diskussioner!

Etikprismottagarens symposium 2016: How much – and why – are we prepared to pay to prolong or improve somebody’s life? Hard choices, QALYs and ethics

Hur mycket vi är beredda att betala för att förlänga eller förbättra kvaliteten på liv beror inte bara på samhällets ekonomiska resurser och tekniska utveckling. Det beror också på bakomliggande etiska utgångspunkter, idéer om sjukvårdens uppdrag och vilka metoder som används för att beräkna effekterna av de insatser som görs. Det är dessa senare frågor som står i centrum för detta symposium, som hålls av Smers etikprismottagare 2015 Göran Hermerén och arrangeras av Statens medicinsk-etiska råd.

Regionala etikråd

I vissa landsting och regioner finns särskilda etikråd där medicinsk-etiska frågor tas upp. Landstinget Västernorrland etiska råd Etikrådet i Region Östergötland Region Skåne Etiska rådet Region Örebro län Landstinget Sörmland Centrala etiska rådet Landstinget i Jönköpings län, etiska rådet Västra Götaland – program och prioriteringsrådet Sydöstrasjukvårdregionens barnmedicinska etikråd, ordförande: Lisa.Tornudd@regionostergotland.se Kontakta gärna sekretariatet om något etikråd [...]