Smers etiksamtal under Almedalsveckan

Smer deltar i år under Almedalsveckan med flera seminarier/etiksamtal. På agendan finns ämnena: Obeprövade metoder i hälso- och sjukvården – dags för etisk uppstramning?, Fosterdiagnostik – vi har tekniken men har vi etiken?, Mhälsa: egenmätningar genom kroppsnära teknik, Vem vill bli 150 år?, Ska vi verkligen berätta allt? Etiska och demokratiska konsekvenser av öppenhet om hälso- och sjukvårdens prioriteringar. Kom och träffa medlemmar från Smer för intressanta diskussioner!

Regionala etikråd

I vissa landsting och regioner finns särskilda etikråd där medicinsk-etiska frågor tas upp. Landstinget Västernorrlands etiska råd Etikrådet i Region Norrbotten Etikrådet i Region Östergötland Region Skåne Etiska rådet Region Örebro län Landstinget Sörmland Centrala etiska råden Region Jönköpings län, etikrådet Västra Götaland – program och prioriteringsrådet Sydöstrasjukvårdregionens barnmedicinska etikråd, ordförande: Lisa.Tornudd@regionostergotland.se Kontakta gärna sekretariatet om […]