Yttrande om en ny metod för riskbedömning vid fosterdiagnostik

Statens medicinsk-etiska råd Datum: 2007-09-24 Dnr 08/07 Yttrande om en ny metod för riskbedömning vid fosterdiagnostik (pdf 270 KB) Statens medicinsk-etiska råd översänder härmed rubricerade yttrande för Socialdepartementets kännedom. Yttrandet har beslutats per capsulam av ledamöterna Daniel Tarschys (ordförande), Leif Carlson, Sven-Olov Edvinsson, Tuulikki Koivunen Bylund, Chatrine Pålsson Ahlgren, Elina Linna, Mona Berglund Nilsson, Barbro […]

Yttrande om etiska frågor kring fosterdiagnostik

Statens medicinsk-etiska råd Datum: 2006-11-06 Dnr 28/06 Yttrande om etiska frågor kring fosterdiagnostik (pdf 439 KB) Statens medicinsk-etiska råd översänder härmed rubricerade yttrande för Socialdepartementets kännedom. Yttrandet har beslutats av ledamöterna Daniel Tarschys (ordförande), Mona Berglund Nilsson, Tuulikki Koivunen Bylund, Elina Linna, Barbro Westerholm och Conny Öhman. Vid rådets behandling av frågan har vidare deltagit […]

Yttrande om införande av en ny fosterdiagnostisk metod

Statens medicinsk-etiska råd Datum: 2004-12-20 Dnr 4/04 Statens medicinsk-etiska råd översänder härmed rubricerade yttrande för Socialdepartementets kännedom. Yttrandet har beslutats av ledamöterna Daniel Tarschys (ordförande), Ingrid Andersson, Leif Carlson, Kenneth Johansson, Tuulikki Koivunen Bylund, Chatrine Pålsson, Göran Sjönell och Conny Öhman. Vid rådets behandling av frågan har vidare deltagit Göran Hermerén, Per-Christian Jersild, Lena Jonsson, […]