Yttrande: HPV-vaccination av pojkar – etiska aspekter

2017-07-11 Folkhälsomyndigheten har bett Statens medicinsk-etiska råd (Smer) om en analys av de etiska aspekterna och bedömning inom ramen för deras utredning om ett utvidgande av HPV-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet till att omfatta även pojkar. Rådet har analyserat frågan och presenterar i detta yttrande sina överväganden och ställningstagande. Yttrande till Folkhälsomyndigheten avseende etiska aspekter […]

Etisk analys avseende införande av vaccin mot rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet

Smer har efter en förfrågan från Folkhälsomyndigheten tagit fram en etisk analys vad gäller införande av vaccination mot rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet inom ramen för deras beredning av frågan. Inför denna behandling har rådet mottagit Folkhälsomyndighetens kunskapsunderlag i frågan samt dess preliminära bedömning. Syftet med analysen var att identifiera och diskutera etiska aspekter på […]

Smers etiksamtal under Almedalsveckan

Smer deltar i år under Almedalsveckan med flera seminarier/etiksamtal. På agendan finns ämnena: Obeprövade metoder i hälso- och sjukvården – dags för etisk uppstramning?, Fosterdiagnostik – vi har tekniken men har vi etiken?, Mhälsa: egenmätningar genom kroppsnära teknik, Vem vill bli 150 år?, Ska vi verkligen berätta allt? Etiska och demokratiska konsekvenser av öppenhet om hälso- och sjukvårdens prioriteringar. Kom och träffa medlemmar från Smer för intressanta diskussioner!