Remissvar avseende betänkandet Organdonation – en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

2016-03-11                                             Dnr S1985:A/2015/62                                                                         Socialdepartementet                                                                  103 33 Stockholm Remissvar avseende betänkandet Organdonation – en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84), S2015/06250/FS Statens medicinsk-etiska råd (Smer) har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnda betänkande och lämnar härmed sina synpunkter. Sammanfattning av rådets huvudsakliga synpunkter Betänkandet innehåller flera förslag som har potential att förbättra donationsverksamheten […]

Uttalande: Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter

Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter (pdf 442 KB) 2016-02-17                Dnr S1985: A/2016/15                                                                  Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter   Smer finner med anledning av diskussionen kring höjda ersättningar vid äggdonation och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utredning om rimlig ersättningsnivå till ägg- och spermiedonatorer, att det finns skäl att komma med ett uttalande […]