Smer kommenterar 2017:2 Vården av intersexuella barn – etiska aspekter på tidiga kirurgiska ingrepp

Tidiga kirurgiska ingrepp på intersexuella barn får endast göras då de är medicinskt befogade. Ingrepp som syftar till att endast normalisera yttre könsmarkörer bör inte genomföras innan barnet självt kan delta i beslutsfattandet. Det är viktigt att skydda alla barns rätt till kroppslig integritet. Smer kommenterar en färsk rapport från Socialstyrelsen och ett uttalande om […]

Autonomi till varje pris? – Etiska aspekter på patientinflytande och integritet

Autonomi, eller självbestämmande, är i fokus i förändringsarbetet av hälso- och sjukvården. Flera utredningar har tillsatts under 2011 som berör frågorna om patientmakt och integritet. Individen förväntas ta mer ansvar för sin egen hälsa. Ny teknologi och personbaserade e-tjänster, offentliga som kommersiella, uppges stärka den enskildas möjligheter till inflytande, att följa och känna ansvar för sin egen hälsa. Medicinsk kunskap och teknologi är inte längre förbehållet personal inom hälso- och sjukvården vilket i sig innebär förändring av den traditionella patientrollen.