Assisterad befruktning – synpunkter på vissa frågor i samband med befruktning utanför kroppen

1995-04-05 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Härmed överlämnas Statens medicinsk-etiska råds synpunkter på vissa frågor i samband med befruktning utanför kroppen i enlighet med Socialdepartementets uppdrag (dnr S94/1550/S). Rådet har under arbetet haft professor Bernt Kjessler, Linköping som medicinsk rådgivare och samtalsparter. Synpunkterna delas av Gunnar Bengtsson, ordförande; ledamöterna: Mary Frank, Bo Holmberg, Eva Ljunggren, Bertil […]