Arkiv Bioetiknytt 2019

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. SMER ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

April

Læger vil have nyt råd til prioritering af behandlinger

MP måste säga ja till värdmödraskap

Regeringen uppmanas ta fram mer kunskap om barn och unga med könsdysfori

»Man bör inte dra alla digitala verksamheter över en kam«

Embryodonation bör bli möjligt på riktigt

Läs artiklar om surrogatmödraskap

Vägvisare på liv och död

Smer: Etisk analys behövs för förändringar i sjukvården

Legaliserad dödshjälp spansk valfråga

Nu ska kritiserade åldersbedömningar utredas

DN Åsikt. Dödshjälp ger värdigare slut än självmord

DN Åsikt. Förbättrad vård viktigare än dödshjälp

Regeringen vill utreda medicinska åldersbedömningar

Ny onlineutbildning lär ut personcentrerad vård

DN Åsikt. Inga bevis för att aktiv dödshjälp missbrukas

DN Åsikt. Aktiv dödshjälp kan aldrig bli säker

“Vi vill kunna hjälpa förskrivarna bättre”

DN Åsikt. Alla ska ha rätt att bestämma över sin egen död

Myndighet vill att medicinska fallrapporter ska etikprövas

Digitalisering viktigt fokus för Vårdanalys under 2019

Advokaten: ”Rätt släppa min klient”

Sveriges största könsmottagning har opererat bort bröst på minst en 14-åring

E-hälsomyndigheten ska se över informationsutbytet i sjukvården