Arkiv Bioetiknytt 2019

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. SMER ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

Februari

Ny myndighet ska utreda forskningsfusk

Ersätt livsduglighetsgränsen för abort med fast veckogräns

Smer: Överväg fast gräns för sen abort

Statligt råd vill ha fast abortgräns

Över Styx – och in i fiktion

Läkartidningen - Läkare hade dålig kunskap om papperslösas rätt till vård

Roboten fixar läkarintyget

Andning och sondmatning behov som ska ge rätt till assistans

Fler leg dras på grund av olämplighet

2,7 miljoner inspelade samtal till 1177 Vårdguiden helt oskyddade på internet

Friskare avkomma med "gammal" sperma

Nu etableras Sveriges första privata ägg- och spermiebank

»Barn till EU-migranter hamnar i en gråzon«

Debatt: Det är för svårt donera organ människor dör i onödan

“Varför accepteras nya arbetssätt utan evidens?”

Låt professionen utveckla framtidens sjukvård

Kry till Sörmland – blir dyrare för regionerna

Digitalisering viktigt fokus för Vårdanalys under 2019

The Economist: Sverige ledande på värdebaserad vård

Utbildning i etik blottar ST-läkarnas svåra dilemman

Forskning på gott och ont

Ledamot i KI:s styrelse efterlyser ny Macchiarini-utredning

Fler hackar kroppen för ett bekvämare liv

Får inte registrera faderskap

Barnläkare: Höj gränsen för alternativmedicin till 15 år

Brist på lik för svenska studenter

Döende på sjukhus riskerar sämre vård