Arkiv Bioetiknytt 2018

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. SMER ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

December

Tips som kan stärka lokala etikarbetsgrupper i vården

Replik av Rättsmedicinalverket

"Åldersbedömningar utan jämförelsematerial är fusk"

Även Smer vill se oberoende granskning av åldersbedömningarna

Mer forskning behövs om ME/CFS

Färre fostervattensprov sen NIPT-tester infördes

Svårt med långsiktig krishantering i vården

Explosionsartad ökning av digitala vårdbesök

Kritik af nyt tilbud: Demente risikerer at gå med smerter

Patienter mindre nöjda efter fritt val

Läkaresällskapet vill ha utredning om åldersbedömning

Läkaresällskapet vill se granskning av RMV:s åldersbedömningar

Europeiska läkare tar ton mot vaccinmotstånd

Kopplingar till industrin förtigs i medicinska artiklar

Flera positiva till att Macchiarini-utredning återupptas

Dagliga samtal ger nöjda patienter

"Det här är ovanlig materia"

Förundersökning i Macchiarini-ärendet återupptas

Förundersökning mot Macchiarini öppnas igen

Stor brist på organ för donation

Mycket på gång inom organdonation

Nytt koncept ska ge fler en ny njure

Svensk algoritm gav lyckade njurbyten

Ska vi överleva till varje pris?

Överåklagare fattar beslut i Macchiarini-ärendet nästa vecka

För få sjuksköterskor ökar dödligheten på sjukhus

Milstolpe för donerade grishjärtan

Slutstriden om open access i Europa närmar sig

Bebis född via livmoder från död kvinna

Brist på sjuksköterskor kopplas till förhöjd dödsrisk

Livmodertransplantation med levande donator – etiskt dilemma?