Arkiv Bioetiknytt 2018

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. SMER ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

Oktober

Sjuksköterskan Julia: Jag har sett många dö

Norrbotten vill anställa en patient

Flera orsaker till stora skillnader i förskrivning av adhd-läkemedel

Norska protester mot svängning i abortfrågan

Kritik mot nya vårdskaderegler

Etik och självkörande bilar Hur olika länder värderar människoliv

Lagförslag om enklare process för könsbyte döms ut

Australiens flyktingläger kritiseras för »kollapsande hälsosituation«

Smer behöver ett tydligare uppdrag

Kräver att studier av amerikansk stamcellsforskare dras tillbaka

Antidepressiva läkemedel ökar kraftigt bland barn

Statskontoret om Smers verksamhet

Det Etiske Råd anbefaler ikke babyluger

Patientens roll stärks med nya tekniska hjälpmedel

Industrin verkar ofta vara inblandad i tunga studier

Populärt med privata vårdförsäkringar

SVT granskar: Migrationsverket bortser från bedömningar om barns ålder

Allvarligt fel fick stor roll i asylärenden

Behovet av organ- och vävnadsdonatorer fortsatt stort i Sverige

"Prestige och patientsäkerhet går dåligt i hop"

Psykisk ohälsa vanligare bland äldre

Officiella webbplatser ger fel information till cancerpatienter

"Lokala kompasser" kan styra upp vårdsponsring

Experter ger råd om palliativ vård för barn

Vårdsponsring ovanligt men kan växa

Bred enighed: Et særligt råd skal gøre op med forskelsbehandling i sundhedsvæsnet

Ny rapport visar att allt färre barn föds med Downs syndrom

Läkare: "Satsa på primärvården annars riskerar den att kollapsa"