Arkiv Bioetiknytt 2018

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. SMER ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

September

Socialstyrelsen föreslår nya regler för skönhetsbehandlingar

Forskning om kränkningar i vården känsligt för personalen

Rapport visar på stora brister inom psykiatrin

Majoriteten nöjd med sin äldreomsorg

Livmoderdonation samma etiska dilemma som surrogatmödraskap

Utredning: »Visselblåsarna bröt inte mot sekretessen«

Våra kunskaper viktiga för kvaliteten på hälsoappar

Idag kan vi få reda på vilka sjukdomar vi löper risk att få

JO slår ned på bältningsrutin

Överdiagnostik – minerat fält med obeforskade konsekvenser

Antalet barn som föds med surrogat ser ut att bli fler än internationella adoptioner

Kalla fakta går över gränsen

Livskvaliteten hos barn med svår funktionsnedsättning ifrågasätts på många sjukhus

Lilla Erstagården får hård kritik i TV4:s program Kalla Fakta

Överläkare - Låt oss i vården sköta vårt jobb utan klåfingriga pekpinnar uppifrån

Rätten till abort förhandlas bort för surrogatmammorna

Papperslösa nekas vård som de har laglig rätt till

Akutväntetiderna ökar för äldre

Patienter riskerar förlora skydd vid off label-vård

Barnhospice beskrivs som "dödsklinik" i TV4

Ny studie visar på större risk för fel vid åldersbedömningar

Slutstationen – Kalla fakta granskar barnhospicet Lilla Erstagården

Bosse Lindquist om Macchiarini-boken - Ville förstå systemfelen

Var tredje pojke kan vara felbedömd som vuxen

Barnläkare: Det har spridits en osäkerhet efter skakvåldsrapporten

Värdeklyfta avslöjad i ny bok om läkaretik

Allt färre patienter läggs in på sjukhus

"Man var sannolikt rädd att bli stämd"

Hanteringen måste bli bättre vid sjukskrivning

Sjukhusvård får bra patientbetyg

Primärvården måste stärkas, men inte genom kvällsmottagning

Vården behöver jobba bättre med etiska frågor

De fyra visselblåsarna prisade för insats

Hyrläkare sparkas efter att ha uttryckt extrema åsikter

Forskare - Svårt att lita på väntetidsstatistik

Klart - Sent aborterade foster ska inte återupplivas

Bør vi tillate abort når barnet er levedyktig?