Arkiv Bioetiknytt 2018

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. SMER ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

Juli

Många är medförfattare utan att bidra: »Risk för dubbelmoral«

Smer och SKL i samtal om etikstöd

Viktigt med samisk vård vid livets slut

Utbildning i smärta viktig för alla läkare

Smer säger nej till könsingrepp för omyndiga

"Tröskelvärden, minimal mortalitet och ett underlag som inte stödjer slutsatserna"

Patientskador i vården ökar igen

"Många är undantagna rätten till effektiv sjukvård"

Ministerns kritik - Politiker ska inte bestämma abortgränsen

En otjänst att säga att aborter är oproblematiska

Landsting trotsar råd om nekad vård till tillståndssökande

Kontinuitet i vården räddar liv

"Viktigt att få en modern läkarutbildning på plats"

Lägre tilltro till sjukvården hos samer

Etik en bristvara där beslut fattas om vården

Statens medicinsk-etiska råd - Inga könskorrigerande ingrepp för ungdomar

The Lancet drar tillbaka två Macchiarini-artiklar

Karolinska institutet granskar beslut om medförfattare

"Är statens kösatsningar skadliga för patienterna?"

Åldersbestämning med MR-knä är en omöjlighet

Artificiell intelligens väcker frågor i Almedalen

Studenterna tar täten för personcentrerad vård

Patienter med koll ska rädda vården

Jurist - Fosters livsduglighet bör bedömas först efter abort