Arkiv Bioetiknytt 2018

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. SMER ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

December

Ska vi överleva till varje pris?

Överåklagare fattar beslut i Macchiarini-ärendet nästa vecka

För få sjuksköterskor ökar dödligheten på sjukhus

Milstolpe för donerade grishjärtan

Slutstriden om open access i Europa närmar sig

Brist på sjuksköterskor kopplas till förhöjd dödsrisk

Bebis född via livmoder från död kvinna

Livmodertransplantation med levande donator – etiskt dilemma?

November

Argumenten för »sällankirurgi« liknar mest fromma förhoppningar

Statistisk modell påvisar felmarginaler i åldersbedömningar

Kina utreder kritiserad forskare efter påstådd genmanipulation

Forskare i Kina påstår sig ha genförändrat människor

Etiker: Jag var inte ett dugg överraskad

Nej till rutiner för etikgranskning

Goda resultat för Sverige i ny hälso- och sjukvårdsrapport

Socialstyrelsen: Fel göra analys om åldersbedömning

Myndigheter ser abortregler som tillräckliga

Vårdpersonalens dilemma kring beslut att inte återuppliva

Region ber om ursäkt för »experimentell metod«

"Patienten som människa hamnar alltmer i bakgrunden"

Ny studie visar närståendes tillfredsställelse med vården de tre sista månaderna i livet

Så blir vården personcentrerad

Forskning: Så kan vården i livets slutskede bli bättre

Insatser krävs för bättre palliativ vård på äldreboenden

Palliativ vård ges sent till barn med cancer

Tuff abortdebatt att vänta på Färöarna

Slutna psykvården får lägre betyg

Nytt projekt ska visa forskningsfuskets drivkrafter

300 000 läser nätjournalen varje månad – provresultat viktigast

Principer för digitala vårdtjänster ska bidra till säker vård

"Den polariserade debatten skymmer sikten"

Så får vi patienten att bli delaktig

Patienter mycket positiva till journal på nätet

Fler palliativa vårdplatser inte tillräckligt för bättre vård i livets slutskede

Lagrådet avstyrker lagförslag om könskorrigering - hård kritik mot regeringens grundlagsbrott

Senterpartiet vil fjerne rett til tvillingabort

Abort på agendan i norska regeringssamtal

Kameror hos äldre gör nytta

Oktober

Sjuksköterskan Julia: Jag har sett många dö

Norrbotten vill anställa en patient

Flera orsaker till stora skillnader i förskrivning av adhd-läkemedel

Norska protester mot svängning i abortfrågan

Kritik mot nya vårdskaderegler

Etik och självkörande bilar Hur olika länder värderar människoliv

Lagförslag om enklare process för könsbyte döms ut

Australiens flyktingläger kritiseras för »kollapsande hälsosituation«

Smer behöver ett tydligare uppdrag

Kräver att studier av amerikansk stamcellsforskare dras tillbaka

Antidepressiva läkemedel ökar kraftigt bland barn

Statskontoret om Smers verksamhet

Det Etiske Råd anbefaler ikke babyluger

Patientens roll stärks med nya tekniska hjälpmedel

Industrin verkar ofta vara inblandad i tunga studier

Populärt med privata vårdförsäkringar

SVT granskar: Migrationsverket bortser från bedömningar om barns ålder

Allvarligt fel fick stor roll i asylärenden

Behovet av organ- och vävnadsdonatorer fortsatt stort i Sverige

"Prestige och patientsäkerhet går dåligt i hop"

Psykisk ohälsa vanligare bland äldre

Officiella webbplatser ger fel information till cancerpatienter

"Lokala kompasser" kan styra upp vårdsponsring

Experter ger råd om palliativ vård för barn

Vårdsponsring ovanligt men kan växa

Bred enighed: Et særligt råd skal gøre op med forskelsbehandling i sundhedsvæsnet

Ny rapport visar att allt färre barn föds med Downs syndrom

Läkare: "Satsa på primärvården annars riskerar den att kollapsa"

September

Socialstyrelsen föreslår nya regler för skönhetsbehandlingar

Forskning om kränkningar i vården känsligt för personalen

Rapport visar på stora brister inom psykiatrin

Majoriteten nöjd med sin äldreomsorg

Livmoderdonation samma etiska dilemma som surrogatmödraskap

Utredning: »Visselblåsarna bröt inte mot sekretessen«

Våra kunskaper viktiga för kvaliteten på hälsoappar

Idag kan vi få reda på vilka sjukdomar vi löper risk att få

JO slår ned på bältningsrutin

Överdiagnostik – minerat fält med obeforskade konsekvenser

Antalet barn som föds med surrogat ser ut att bli fler än internationella adoptioner

Kalla fakta går över gränsen

Livskvaliteten hos barn med svår funktionsnedsättning ifrågasätts på många sjukhus

Lilla Erstagården får hård kritik i TV4:s program Kalla Fakta

Överläkare - Låt oss i vården sköta vårt jobb utan klåfingriga pekpinnar uppifrån

Papperslösa nekas vård som de har laglig rätt till

Rätten till abort förhandlas bort för surrogatmammorna

Akutväntetiderna ökar för äldre

Patienter riskerar förlora skydd vid off label-vård

Barnhospice beskrivs som "dödsklinik" i TV4

Ny studie visar på större risk för fel vid åldersbedömningar

Slutstationen – Kalla fakta granskar barnhospicet Lilla Erstagården

Bosse Lindquist om Macchiarini-boken - Ville förstå systemfelen

Var tredje pojke kan vara felbedömd som vuxen

Barnläkare: Det har spridits en osäkerhet efter skakvåldsrapporten

Värdeklyfta avslöjad i ny bok om läkaretik

Allt färre patienter läggs in på sjukhus

"Man var sannolikt rädd att bli stämd"

Hanteringen måste bli bättre vid sjukskrivning

Sjukhusvård får bra patientbetyg

Primärvården måste stärkas, men inte genom kvällsmottagning

Vården behöver jobba bättre med etiska frågor

De fyra visselblåsarna prisade för insats

Hyrläkare sparkas efter att ha uttryckt extrema åsikter