Arkiv Bioetiknytt 2018

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. SMER ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

November

Vårdpersonalens dilemma kring beslut att inte återuppliva

Region ber om ursäkt för »experimentell metod«

"Patienten som människa hamnar alltmer i bakgrunden"

Ny studie visar närståendes tillfredsställelse med vården de tre sista månaderna i livet

Så blir vården personcentrerad

Forskning: Så kan vården i livets slutskede bli bättre

Insatser krävs för bättre palliativ vård på äldreboenden

Palliativ vård ges sent till barn med cancer

Tuff abortdebatt att vänta på Färöarna

Slutna psykvården får lägre betyg

Nytt projekt ska visa forskningsfuskets drivkrafter

300 000 läser nätjournalen varje månad – provresultat viktigast

Principer för digitala vårdtjänster ska bidra till säker vård

"Den polariserade debatten skymmer sikten"

Så får vi patienten att bli delaktig

Patienter mycket positiva till journal på nätet

Fler palliativa vårdplatser inte tillräckligt för bättre vård i livets slutskede

Lagrådet avstyrker lagförslag om könskorrigering - hård kritik mot regeringens grundlagsbrott

Senterpartiet vil fjerne rett til tvillingabort

Abort på agendan i norska regeringssamtal

Kameror hos äldre gör nytta

Oktober

Flera orsaker till stora skillnader i förskrivning av adhd-läkemedel

Kritik mot nya vårdskaderegler

Etik och självkörande bilar Hur olika länder värderar människoliv

Lagförslag om enklare process för könsbyte döms ut

Australiens flyktingläger kritiseras för »kollapsande hälsosituation«

Smer behöver ett tydligare uppdrag

Kräver att studier av amerikansk stamcellsforskare dras tillbaka

Antidepressiva läkemedel ökar kraftigt bland barn

Statskontoret om Smers verksamhet

Det Etiske Råd anbefaler ikke babyluger

Patientens roll stärks med nya tekniska hjälpmedel

Industrin verkar ofta vara inblandad i tunga studier

Populärt med privata vårdförsäkringar

SVT granskar: Migrationsverket bortser från bedömningar om barns ålder

Allvarligt fel fick stor roll i asylärenden

Behovet av organ- och vävnadsdonatorer fortsatt stort i Sverige

"Prestige och patientsäkerhet går dåligt i hop"

Psykisk ohälsa vanligare bland äldre

Officiella webbplatser ger fel information till cancerpatienter

"Lokala kompasser" kan styra upp vårdsponsring

Experter ger råd om palliativ vård för barn

Vårdsponsring ovanligt men kan växa

Bred enighed: Et særligt råd skal gøre op med forskelsbehandling i sundhedsvæsnet

Ny rapport visar att allt färre barn föds med Downs syndrom

Läkare: "Satsa på primärvården annars riskerar den att kollapsa"

September

Socialstyrelsen föreslår nya regler för skönhetsbehandlingar

Forskning om kränkningar i vården känsligt för personalen

Rapport visar på stora brister inom psykiatrin

Majoriteten nöjd med sin äldreomsorg

Livmoderdonation samma etiska dilemma som surrogatmödraskap

Utredning: »Visselblåsarna bröt inte mot sekretessen«

Våra kunskaper viktiga för kvaliteten på hälsoappar

Idag kan vi få reda på vilka sjukdomar vi löper risk att få

JO slår ned på bältningsrutin

Överdiagnostik – minerat fält med obeforskade konsekvenser

Antalet barn som föds med surrogat ser ut att bli fler än internationella adoptioner

Kalla fakta går över gränsen

Livskvaliteten hos barn med svår funktionsnedsättning ifrågasätts på många sjukhus

Lilla Erstagården får hård kritik i TV4:s program Kalla Fakta

Överläkare - Låt oss i vården sköta vårt jobb utan klåfingriga pekpinnar uppifrån

Rätten till abort förhandlas bort för surrogatmammorna

Papperslösa nekas vård som de har laglig rätt till

Akutväntetiderna ökar för äldre

Patienter riskerar förlora skydd vid off label-vård

Barnhospice beskrivs som "dödsklinik" i TV4

Ny studie visar på större risk för fel vid åldersbedömningar

Slutstationen – Kalla fakta granskar barnhospicet Lilla Erstagården

Bosse Lindquist om Macchiarini-boken - Ville förstå systemfelen

Var tredje pojke kan vara felbedömd som vuxen

Barnläkare: Det har spridits en osäkerhet efter skakvåldsrapporten

Värdeklyfta avslöjad i ny bok om läkaretik

Allt färre patienter läggs in på sjukhus

"Man var sannolikt rädd att bli stämd"

Hanteringen måste bli bättre vid sjukskrivning

Sjukhusvård får bra patientbetyg

Primärvården måste stärkas, men inte genom kvällsmottagning

Vården behöver jobba bättre med etiska frågor

De fyra visselblåsarna prisade för insats

Hyrläkare sparkas efter att ha uttryckt extrema åsikter

Forskare - Svårt att lita på väntetidsstatistik

Klart - Sent aborterade foster ska inte återupplivas

Bør vi tillate abort når barnet er levedyktig?

Augusti

Särskild utredare ska främja en jämlik och kunskapsbaserad vård

Sjukhus lämnade ut patientdata till utlandet utan etiska tillstånd

Gratis hpv-vaccin för danska pojkar

Så tycker varje parti om aktiv dödshjälp

"Man måste lita på oss"

Danska läkare åtalade för aktiv dödshjälp

Enighet om sent aborterade foster

Äldre kvinnor ska också få mammografi

Regeringen har moralpanik om surrogatmödraskap

Stora skillnader i förtroendet för sjukvården

Karolinskas nya verksamhetsmodell ses över

\"Vi är svaret på Anna Nergårdhs utredning\"

Digitalisering förbättrar vården

Fantastiska medicinska framsteg och svåra etiska frågor

Utlandsfödda riskerar felaktig demensdiagnos

Juli

Många är medförfattare utan att bidra: »Risk för dubbelmoral«

Smer och SKL i samtal om etikstöd