Arkiv Bioetiknytt 2017

Oktober

Nu ska riktlinjerna vid sena aborter bli tydligare

Kontinuitet främjar personligt och professionellt ansvarstagande

Framtidens rond – ett personcentrerat och teambaserat möte med patienten

Läkarens viktiga möte med patienten

»Sjukvård efter behov« är inte en självklarhet

Vården börjar alltid med mötet

Empatisk trötthet kan förebyggas med rätt stöd

Moderniserad läkared klubbades vid WMA:s årsmöte

Macchiarini - Vi hade patienternas bästa för ögonen

Både nytta och risker bör undersökas förutsättningslöst

En rättsskandal eller ett väntat beslut

Kirurgen Macchiarini går fri - utredningen läggs ned

Forskningsministern - Lagskärpning på väg

"Poängen med Kry är att vi är tillgängliga för alla"

Nya organdonatorer nya etiska frågor

Förändring som utmanar maktstrukturer

Vad är det du väntar på, Strandhäll?

Donationsansvariga saknas på hälften av iva-avdelningarna

Fortsatt stort behov av organdonatorer

Patienter dör vänta inte med att donera

Många dör ensamma inom vården

"Strandhäll – genomför förslagen om donation"

Fler väntar längre på vård

Målnivåer ska förbättra vården i livets slutskede

Brittiskt universitet med Macchiarinikoppling får kritik

”Tillåt hjärtforskning på medvetslösa”

Låt mig få hjälp att avsluta livet när jag vill det

September

Allt yngre tvångsvårdas för missbruk

»På baksidan av en medicinlista skriver jag 'då var det ju klart' ...«

Avancerad vård på färre platser

Krav på utbildning införs efter Macchiarini-affären

Etisk granskning av oetisk styrning nödvändig

"Varför tillskriva läkaren en dunkel agenda?"

»USA fördröjer FN:s arbete för billigare läkemedel«

"Ingen konflikt mellan fri abort och prematurvård"

Resultat av åldersbedömningar pekar på felaktigheter i metoden

Viktigt att hantera etisk valhänthet

Fortfarande många frågetecken om livmoderstransplantationer

Antidepressiv medicinering av små barn ökar stort

Debatten om läkarassisterat suicid speglad i Läkartidningen

Endast etik kan hejda utsortering av foster med Downs syndrom

Donatorns hjärta förvaras längre med ny metod

Sena aborter – bättre bra än bråttom om regelverket ska ses över

"Alla gravida bör få kännedom om NIPT"

Han vill att ambulansen ser patienterna som personer

Baksidan av fosterdiagnostiken

Oro och kritik inför nytt fostertest

Könsstympning har nästan inget stöd

"Tveksam rättvisa när sjukvården ska fördelas"

Ökad oro för hot efter nätjournaler

Genernas effekt påverkas av vår livsstil

Sena aborter tas upp i riksdagen

Dödshjälp en potentiell katastrof för läkarkåren

Augusti

För tidigt födda klarar sig allt bättre

IPS-celler effektivt på apor med parkinson

Rutinundersökning med ultraljud kan ge besked om avvikelser

Viss oro bland bvc-personal för surrogatbarns framtida hälsa

BVC-personal oroar sig för surrogatbarns framtida hälsa

Läkare ska diskutera tolkning av abortlagen med Socialstyrelsen

"Större grepp krävs om vården ska bli jämlik"

Etiken måste få väga tyngre än juridiken vid sena aborter

"Inför möjligheten att göra orosanmälningar via internet"

Vårdmaktpodden tar plats i Dagens Medicin

Regionstyret vill halvera ersättningen för äggdonation

Replik. ”Vi måste diskutera om abortgränsen ska sänkas till vecka 20"

Abortgränsen bör sänkas med en vecka

Rättsosäker rättspsykiatri?

Skattningsskalor kan ge felaktig bild

Utgångspunkten måste vara alla människors okränkbara värde

Läkare på DN Debatt

Vårdens fackförbund kräver beslut för jämlik hälsa

Fel av läkare att återuppliva barn efter sen abort

Sponsring av hälso- och sjukvård ska kartläggas

Efterlyser tydligare reglering

Ny patologiatlas för cancer släpps

Kunskapsläget kring värdebaserad vård ska kartläggas

Ivo öppnar för tillsyn kring sena aborter

Sjukhus nobbar skönhetsopererade

Läkare vill ha nya rutiner för sena aborter

Försökte rädda aborterat foster – gjorde rätt

Professor

Socialstyrelsen kartlägger våldsideologier i vården

Protester mot första konferensen för surrogatmödraskap

Crispr-tekniken kan göra grisorgan säkrare

Nya regler om Lex Maria införs

Nätjournaler kvar trots patientens borttagningskrav

Slumpmässiga alkohol- och drogtester av personal ska införas i Gävleborg

Regeringen vill att fler självmord utreds

Långa väntetider till assisterad befruktning för ensamstående

Anhörigvård värd 181 miljarder

Årslånga köer för ensamstående med barnlängtan

Tveksam roll för massiv genanalys i primärvården

Hon vill se mer forskning om vårdbemötande

Ny studie

Lagförslag om organdonation väntas i vår

"Praxis och teori kan inte ställas mot varandra i vårdandet"

Nytt grepp för crispr-tekniken på mänskliga embryon

Nu har CRISPR-tekniken tagit ett steg närmare kliniken

Ivo granskar vården av funktionshindrade

Känsliga hälsodata hanteras utan säkerhetsprövning utomlands