Arkiv Bioetiknytt

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. SMER ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

September

Gravida ska inte arbeta med covid-19-patienter

Markant färre av barn med Downs syndrom föds i Danmark

Skörhet mer kopplad till dödlighet i covid-19 än ålder

Läkaren sade upp sig och fick pris - håller nu webinar

Etik vid en pandemi

Intyg för assisterat döende i Schweiz väcker svåra frågor

Ta fram en långsiktig nationell plan för digitala kunskapsdatabaser

Augusti

Regeringen: Privata vårdgivare kan bli skyldiga att ställa upp i kris

Svag evidens för att munskydd minskar smitta hos allmänhet

CRISPR-terapi visar potential - möjligheter och utmaningar

Forskare ifrågasätter ryskt vaccin

Ivo åtalsanmäler läkare som hjälpte ALS-patient att dö

Juli

Nytt läkarprogram - chans att se över utbildning i långvarig smärta

”Vem har ansvaret för hur journalgranskning får göras?

Ny SLS-ordförande: Vetenskapen glöms bort när vården görs om

Socialstyrelsen om IVO:s granskning: Eget ansvar

Skarp kritik efter Ivo:s granskning av äldreboenden

Fem skäl att inte överge patienter som är i behov av palliativ vård

DEBATT: "Åldersbedömningarnas felmarginal är ett rörligt mål"

Juni

Stor genetisk oreda i CRISPR-redigerade embryon