Arkiv Bioetiknytt 2018

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. SMER ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

Juli

Smer säger nej till könsingrepp för omyndiga

"Tröskelvärden, minimal mortalitet och ett underlag som inte stödjer slutsatserna"

Patientskador i vården ökar igen

"Många är undantagna rätten till effektiv sjukvård"

Ministerns kritik - Politiker ska inte bestämma abortgränsen

En otjänst att säga att aborter är oproblematiska

Landsting trotsar råd om nekad vård till tillståndssökande

Kontinuitet i vården räddar liv

"Viktigt att få en modern läkarutbildning på plats"

Lägre tilltro till sjukvården hos samer

Etik en bristvara där beslut fattas om vården

Statens medicinsk-etiska råd - Inga könskorrigerande ingrepp för ungdomar

The Lancet drar tillbaka två Macchiarini-artiklar

Karolinska institutet granskar beslut om medförfattare

"Är statens kösatsningar skadliga för patienterna?"

Åldersbestämning med MR-knä är en omöjlighet

Artificiell intelligens väcker frågor i Almedalen

Studenterna tar täten för personcentrerad vård

Patienter med koll ska rädda vården

Jurist - Fosters livsduglighet bör bedömas först efter abort

Juni

Socialstyrelsen och Vårdanalys ska utveckla uppföljningen av sjukvården

Abort gjordes i vecka 30 utreds som vållande till annans död

Visselblåsare fälls i Macchiarini-ärendet

KI fäller Macchiarini för Lancet-artikel

Regeringen föreslår ny oredlighetsmyndighet

Ny VA-rapport - Rekordstort förtroende för svenska universitet och högskolor - Vetenskap & Allmänhet

Äldre blir passiva av vårdkulturen på sjukhus

Patienter i kläm när vårdens aktörer inte samarbetar

Kronikersatsning missade kronikerperspektiv

Så blev satsningen på personer med kroniska sjukdomar

Journalinriktade studentprojekt stoppas – betraktas som dataintrång

SKL

Medicinska åtgärder ska leda till förbättrad livskvalitet utifrån patientens perspektiv

”Vem ska betala när prövningen är i mål?”

Påven jämförde abort med nazisternas brott

Sjukvårdens struktur bidrar till ojämlik vård

"Lita på medarbetarna och detaljstyr mindre"

Ny kartläggning av digitala vårdtjänster – nationell uppföljning föreslås

"Problemet är att få har läst utredningen"

Personal glömmer att ta tillvara patienternas kunskap

Föreslår mindre detaljstyrning och större tillit

Kostnadseffektivitetens roll vid prioriteringar

”Kunskapsrevolution enda sättet att lösa vårdkrisen”

Etiskt problematiskt att begränsa rollen för kostnadseffektivitet

Vårdpersonal undanhåller livsavgörande beslut

Smer efterlyser utredning om lagstiftningen kring genteknik

Vårdslarv riskerar patienters liv

SBU:s kartläggning av metoden värdebaserad vård tolkas olika

Dödshjälp bakom okunskapens slöja

Krav på nya lagar för självtester

Läkarförbundet - Beslut att inte ge vård ska skötas korrekt

Nordirländsk abortlag får domstolskritik

Tidskriften Respiration vägrar dra tillbaka fälld Macchiarini-artikel

”Genteknik går framåt snabbt – nu krävs ny lag” | SvD

Varsågod, här är framtidens primärvård

"Långsiktighet och stegvis förbättring tar sjukvården framåt"

Sverige i topp i internationell jämförelse av sjukvård - SKL

Utredning - Det krävs en ny forskningsdatabaslag

Vetenskap & hälsa - Medicinsk etik i fokus

Gemensamt förslag till riktlinjer vid sen abort klart

Klara besked om sena aborter

Nergårdhs utredning får beröm

Socialstyrelsen stärker arbetet för att främja fler donationer

Just nu

Utredning skärper kraven på primärvården

Maj

SBU - Brister i forskning om värdebaserad vård

Magnetkamera användbar metod vid åldersbedömning

Studie - Stor risk att barn bedöms som vuxna av Rättsmedicinalverket

Dåligt stöd för hälsoappar i forskningen

Dödshjälp engagerar fler

Jordskredsstöd för liberalare abortlagar

Regeringen föreslår att AT försvinner

Riksdagen har sagt ja till primärvårdsgarantin

Grönt ljus för ny vårdgaranti

Unga vill ha insatser mot psykisk ohälsa

Fler styr och räknar – färre vårdar patienter

Medicinska aborter i hemmet allt vanligare

Stora skillnader när forskningsfusk utreds

Inkomst och utbildning tycks påverka din strokevård

"Psykvården i Sverige räcker inte till"

Trots kritiken - Fortsatt stöd för lag om högspecialiserad vård

Miljardsatsning har hittills gett få konkreta resultat

Barnlösa danskar åker till Sverige

Omtalad 104-årig vetenskapsman fick dödshjälp i Schweiz

Ny kritik mot centraliseringen av vård

Egenbetalade fetmaoperationer fortsätter att öka

Här får vårdpersonal stöd i svåra frågor

Utredare ska inrätta nya Etikprövningsmyndigheten

Orättvis bild av svensk sjukvård

Debattinlägg - ”Idag integreras artificiell intelligens i människors vardag utan att det finns tillräcklig kunskap om vad det innebär. Lagar och regler släpar efter.”

DN Debatt. ”Samla mer data om vård för att göra den bättre och mer jämlik”

Iowa får USAs hårdaste abortlag

Stora kunskapsluckor om endometrios

Ungdomar vill återkalla sina diagnoser

Riksdagen röstade 129 60 går inte vidare med att legalisera eutanasi

Ny lag ger ersättning till tvångssteriliserade

Norska allmänläkare kritiska till nätläkare

Diagnoskriterier kan ha bidragit till överdiagnostik av spädbarnsmisshandel

April

Initiativ för fler organdonationer

Åsa tar sig an etiska dilemman