Arkiv Bioetiknytt 2017

Juni

Läkare tog beslut om att inte ge intensivvård utan att informera närstående

Ny specialitet ska stärka kvaliteten i framtidens specialisttandvård

Har svensk sjukvård glömt bort patienterna?

Spetspatienter ska hjälpa andra kroniskt sjuka

Digitala hjälpmedel uppskattas ofta av anhöriga

Etiska frågor viktiga när patienter mäter hälsa

Etiken får inte tappas bort bland hälsoappar och digitala patienter

"Bedrägligt om hjärnutveckling hos barn med adhd"

Övervikt och fetma bakom fyra miljoner dödsfall

Färre äldre träffar läkare i Stockholm

Ingen lagreglering av skönhetsbranschen

Vården ska finnas där - även efter förlossningen

CRISPR genome editing may cause unintended mutations

Organdonation – följ Frankrike!

”Kry gör vården mer jämlik och tillgänglig”

»I hur stor utsträckning framtidens sjukvård kommer att lägga över hela jobbet på patienterna – återstår att se.«

Rak debatt om värdebaserad vård - »Stoppa inte det vi påbörjat!«

”Använd inte Strama som slagträ i debatten”

”Vilken sekretess finns det kvar när alla kan läsa allt”

Nya etiska regler antagna

Maj

Utredning dömer ut fritt val av hörapparater

Slutreplik från Inge Axelsson om åldersbestämning - Barn och ungdomar ska behandlas i enlighet med evidens

Omdebatterad personalförmån i Sverige

DN Debatt. ”Svenska patientdata skickas till privata bolag utomlands”

”Vården utgår inte längre från patientens behov”

Genredigering – vilka värderingar ska styra?

”Öka samverkan mellan läkare och företag”

Par från Kina ska bli gravida i Malmö

Nya gener för intelligens funna

Replik från Rättsmedicinalverket - Vi välkomnar en vetenskaplig diskussion om åldersbedömning

Unga flyktingar kan ha försenad eller accelererad kroppsutveckling

Ny studie ska säkra åldersbedömningen

Nytt beslut alla gravida i Skåne blir erbjudna KUB-tester

”Hackande föräldrar är det nya svarta”

Vem tar ansvar när tekniken fattar besluten?

”Tvångsbalsamering strider mot lag och etik”

Kvinnans livmoder på politiska agendan

Strängare straff för brott mot etikprövningslagen

Dags för lagstiftning kring »doktorsapparna«

Socialutskottet avvisar förslag om privata sjukförsäkringar

SKL anmäls för diskriminerande riktlinjer

Johan Wennström - ”Marknadsmoralen går före föräldraskapets moral”

SFOG ger nationella riktlinjer för fosterdiagnostik med NIPT

”Ett inhumant sätt att se på surrogatmoderskap”

April

Gen-testa din dejt

Mattias Svensson - ”Inget stötande med surrogatmödraskap”

Regeringen utreder ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom vård utanför den etablerade hälso- och sjukvården

Han vill legitimera patienterna

Så övergav M sina ideal kring moderskapet

Nya nationella riktlinjer för extremt för tidigt födda

Snart kan svenska landsting konsultera doktor Watson

”Läkarförbundet missar kärnan i min kritik”

Äldrevården nobbar robotar

Lammfoster överlevde fyra veckor i konstgjord livmoder

People are scared of artificial intelligence for all the wrong reasons

Forskere vil lage kunstig liv. Hvor går grensen?

Sjukvårdare positiva till eutanasi

DN Debatt. ”Lagen tvingar socialtjänsten utreda fungerande föräldrar”

»Hur kan vi vara moraliska när vi är så irrationella?«

”Låt oss sluta låtsas att lunchen är gratis”

Föräldrar hackar insulinpumpar

”Därför bör läkare inte medverka vid utvisningar”

”Förändrad vård äventyrar läkarutbildningen”

Svenskarna mer positiva till att dela med sig av data – men oroar sig för felaktigt användande

Navelsträngsblod föryngrade mushjärna

Går det att kombinera frivillig dödshjälp och kristen tro?

Nej till stopp för förtur i vårdköer

”Ogrundade synpunkter om Vidarkliniken”

Fel avråda läkare från att medverka vid utvisningar

40 000 undernärda inom äldreomsorgen

Betalar hundratusentals kronor för att frysas ned efter döden

Freda PKU-registret!

Nej till samvetsfrihet viktig markering i det nya Sverige

Krav på reglering av estetiska ingrepp

”Ingen tvingas utbilda sig till barnmorska”

Barnmorskan blev inte diskriminerad

En framtid utan Down's syndrom? Etiska reflektioner över teknologins utveckling

DO-beslut - »Stockholms läns landsting diskriminerade gravid man«

Barnmorskan är ett hot mot aborträtten

Läkarförbundet avråder läkare från att delta vid utvisningar

”TLV måste bli öppnare kring hanteringen av läkemedelsförmån”

Digital vård ledde till ökad tillgänglighet men kostade mer

”Vi måste orka stå emot ogrundade idéer om alternativ­medicin”

Skåne får inga pengar tillbaka för nätbesök

Psykiatrin överväger spotthuvor

Mars

Ygeman - Sjukvården ska kunna tipsa polisen

Först ut att få omprogrammerade celler från donator

Enighet i panelen - »Mer samtal om dödshjälp behövs«

Första medicinska åldersbedömningarna i asylärenden snart klara

Varning för övertro på superdatorer i vården

Läkarassisterat självmord - I Kanada tog läkarförbundet ledningen

Förlamad man drack kaffe med hjälp av nervprotes

Organdonation – gåva, offer eller delad resurs?

”Vi står gärna bakom en utfallsbaserad vård”

Fortplantningsorgan odlas på chip

Lisa Magnusson - Låt kvinnor välja själva om de vill bli surrogatmödrar

Forskning om stamceller saknade tillstånd

Molekyl gjorde möss unga igen

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården

Målsökande dna-teknik viktig för samhället - men väcker också etiska frågor