Arkiv Bioetiknytt 2017

Augusti

Sponsring av hälso- och sjukvård ska kartläggas

Kunskapsläget kring värdebaserad vård ska kartläggas

Ivo öppnar för tillsyn kring sena aborter

Sjukhus nobbar skönhetsopererade

Läkare vill ha nya rutiner för sena aborter

Försökte rädda aborterat foster – gjorde rätt

Professor

Socialstyrelsen kartlägger våldsideologier i vården

Protester mot första konferensen för surrogatmödraskap

Crispr-tekniken kan göra grisorgan säkrare

Nya regler om Lex Maria införs

Nätjournaler kvar trots patientens borttagningskrav

Slumpmässiga alkohol- och drogtester av personal ska införas i Gävleborg

Regeringen vill att fler självmord utreds

Långa väntetider till assisterad befruktning för ensamstående

Anhörigvård värd 181 miljarder

Årslånga köer för ensamstående med barnlängtan

Tveksam roll för massiv genanalys i primärvården

Hon vill se mer forskning om vårdbemötande

Ny studie

Lagförslag om organdonation väntas i vår

"Praxis och teori kan inte ställas mot varandra i vårdandet"

Nytt grepp för crispr-tekniken på mänskliga embryon

Nu har CRISPR-tekniken tagit ett steg närmare kliniken

Ivo granskar vården av funktionshindrade

Känsliga hälsodata hanteras utan säkerhetsprövning utomlands

SBU-nämndordförande

Juli

Min Doktor drar ifrån Kry

The Latest

Efterlyser gratis TBE-vaccin för barn

Få delbetalar läkemedel

"Ska patienter tvingas flytta på grund av skillnader i förskrivning?"

Læger advarer mod nyt patientregister

Juridiska skillnader mellan homo- och heteropar vid inseminering utomlands

Forskningen central när nya idéer om organisation presenteras

Universitetet har både synpunkter på och kan bidra till vårdens utveckling

En kärna i vårdens arbete är att veta hur det går för patienten

Döende patient nekades smärtlindring

Professorn

Jämna ut skillnaderna i den ojämlika cancervården

Donationsutredningen öppnar för nya organdonatorer

Barbro Westerholm

Het debatt om samvetsfrihet

Blodprov kan visa på bästa sättet att gå ner i vikt

Döende brittisk bebis engagerar Donald Trump och påve Franciskus

»Digitala vårdtjänster här för att stanna«

Nästa medicinska revolution är nära är samhället redo?

Nano på gott och ont

Digitalt är bra - men måste kvalitetssäkras

Vill få politikerna att diskutera dödshjälp

Finländskt bränsle till dödshjälpsdebatt

Juni

Ingen oredlighet i infekterad cellstrid

Behandlingsbegränsning beslutades utan dokumenterat samråd

SFOG:s nationella riktlinjer för NIPT är oetiska

Ultraljud och NIPT till alla är önskvärt, men inte realistiskt

Patientmedverkan från retorik till praktik

KI:s ledning vill inte ta ställning för värdebaserad vård

Labbmössens kön kan ha stor betydelse

Ny app hjälper gravida hålla koll på blodsockret

Huntington's disease in mice partly reversed using CRISPR

Läkarförbundet ställer sig bakom krav på vård på lika villkor

För 20 år sedan sågs det knappt som möjligt

Läkare tog beslut om att inte ge intensivvård utan att informera närstående

Ny specialitet ska stärka kvaliteten i framtidens specialisttandvård

Har svensk sjukvård glömt bort patienterna?

Spetspatienter ska hjälpa andra kroniskt sjuka

Digitala hjälpmedel uppskattas ofta av anhöriga

Etiska frågor viktiga när patienter mäter hälsa

Etiken får inte tappas bort bland hälsoappar och digitala patienter

"Bedrägligt om hjärnutveckling hos barn med adhd"

Övervikt och fetma bakom fyra miljoner dödsfall

Färre äldre träffar läkare i Stockholm

Ingen lagreglering av skönhetsbranschen

Vården ska finnas där - även efter förlossningen

CRISPR genome editing may cause unintended mutations

Organdonation – följ Frankrike!

”Kry gör vården mer jämlik och tillgänglig”

»I hur stor utsträckning framtidens sjukvård kommer att lägga över hela jobbet på patienterna – återstår att se.«

Rak debatt om värdebaserad vård - »Stoppa inte det vi påbörjat!«

”Använd inte Strama som slagträ i debatten”

”Vilken sekretess finns det kvar när alla kan läsa allt”

Nya etiska regler antagna

Maj

Utredning dömer ut fritt val av hörapparater

Slutreplik från Inge Axelsson om åldersbestämning - Barn och ungdomar ska behandlas i enlighet med evidens

Omdebatterad personalförmån i Sverige

DN Debatt. ”Svenska patientdata skickas till privata bolag utomlands”

”Vården utgår inte längre från patientens behov”

Genredigering – vilka värderingar ska styra?

”Öka samverkan mellan läkare och företag”

Par från Kina ska bli gravida i Malmö

Nya gener för intelligens funna

Replik från Rättsmedicinalverket - Vi välkomnar en vetenskaplig diskussion om åldersbedömning

Unga flyktingar kan ha försenad eller accelererad kroppsutveckling

Ny studie ska säkra åldersbedömningen

Nytt beslut alla gravida i Skåne blir erbjudna KUB-tester

”Hackande föräldrar är det nya svarta”

Vem tar ansvar när tekniken fattar besluten?

”Tvångsbalsamering strider mot lag och etik”

Kvinnans livmoder på politiska agendan

Strängare straff för brott mot etikprövningslagen