Arkiv Bioetiknytt 2017

April

Han vill legitimera patienterna

Så övergav M sina ideal kring moderskapet

Nya nationella riktlinjer för extremt för tidigt födda

Snart kan svenska landsting konsultera doktor Watson

”Läkarförbundet missar kärnan i min kritik”

Äldrevården nobbar robotar

Lammfoster överlevde fyra veckor i konstgjord livmoder

People are scared of artificial intelligence for all the wrong reasons

Sjukvårdare positiva till eutanasi

DN Debatt. ”Lagen tvingar socialtjänsten utreda fungerande föräldrar”

»Hur kan vi vara moraliska när vi är så irrationella?«

”Låt oss sluta låtsas att lunchen är gratis”

Föräldrar hackar insulinpumpar

”Därför bör läkare inte medverka vid utvisningar”

”Förändrad vård äventyrar läkarutbildningen”

Svenskarna mer positiva till att dela med sig av data – men oroar sig för felaktigt användande

Navelsträngsblod föryngrade mushjärna

Går det att kombinera frivillig dödshjälp och kristen tro?

Nej till stopp för förtur i vårdköer

”Ogrundade synpunkter om Vidarkliniken”

Fel avråda läkare från att medverka vid utvisningar

40 000 undernärda inom äldreomsorgen

Betalar hundratusentals kronor för att frysas ned efter döden

Freda PKU-registret!

Nej till samvetsfrihet viktig markering i det nya Sverige

Krav på reglering av estetiska ingrepp

”Ingen tvingas utbilda sig till barnmorska”

Barnmorskan blev inte diskriminerad

En framtid utan Down's syndrom? Etiska reflektioner över teknologins utveckling

DO-beslut - »Stockholms läns landsting diskriminerade gravid man«

Barnmorskan är ett hot mot aborträtten

Läkarförbundet avråder läkare från att delta vid utvisningar

”TLV måste bli öppnare kring hanteringen av läkemedelsförmån”

Digital vård ledde till ökad tillgänglighet men kostade mer

”Vi måste orka stå emot ogrundade idéer om alternativ­medicin”

Skåne får inga pengar tillbaka för nätbesök

Psykiatrin överväger spotthuvor

Mars

Ygeman - Sjukvården ska kunna tipsa polisen

Först ut att få omprogrammerade celler från donator

Enighet i panelen - »Mer samtal om dödshjälp behövs«

Första medicinska åldersbedömningarna i asylärenden snart klara

Varning för övertro på superdatorer i vården

Läkarassisterat självmord - I Kanada tog läkarförbundet ledningen

Förlamad man drack kaffe med hjälp av nervprotes

Organdonation – gåva, offer eller delad resurs?

”Vi står gärna bakom en utfallsbaserad vård”

Fortplantningsorgan odlas på chip

Lisa Magnusson - Låt kvinnor välja själva om de vill bli surrogatmödrar

Forskning om stamceller saknade tillstånd

Molekyl gjorde möss unga igen

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården

Målsökande dna-teknik viktig för samhället - men väcker också etiska frågor

Östgötacentern eniga om dödshjälp

Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

”Låt oss sluta prata om patienter som flöden”

Spermier analyseras med telefonen

Se seminariet om aktiv dödshjälp

Vartannat barn föds utom äktenskapet - omoderna lagar om faderskap ska ändras

Möjliggörande av åldersbedömningar i brottmålsprocesser

Nytt verktyg identifierar ursprungsceller i embryot

Abortmotståndarna rockar sockor för sina egna syften

Kritik mot Oregonmodellen i ny rapport

Nu ska det bli lättare att prata sex i demensvården

”Ett dödspiller garanterar inte en lugn och värdig död”

Vill evidensgranska värdebaserad vård

Andelen kejsarsnitt och allvarliga bristningar varierar stort i landet

”Vårdens problem är brist på kvalitet, inte på resurser”

Carolin Ahlvik-Harju - Min vän Rita hade ett överflöd av både livsglädje och kromosomer

S - Hot om exkludering från förskolan fel väg

Kalle fick ekonomiska bekymmer efter att ha donerat en njure

”Dödshjälp är inget sluttande plan”

Nina Nelson Follin - »Arbetet med kulturen och etiken är ett kvarstående problem«

”SBU-rapporten bör leda till en förändring i skakvåldsdebatten”

Forskare - Klassa åldrandet som en sjukdom

Staten måste värna vaccinationsmoralen

Välkomnar att rättsväsendet prövar tvång i vården

”Hur många fler liv ska förloras i väntan på screening?”

”Att utföra abort är att vara en del av svensk sjukvård”

Tummen ner för vaccinationskrav på dagis

Utredning om modernare regler om faderskap och föräldraskap

SLS och Svensk sjuksköterskeförening avråder från tvångsmedicinering

Nya riktlinjer på Karolinska efter Macchiarini

”Avfärda inte människors oro för vacciner”

Stora skillnader i äldres läkemedelsanvändning

”Det krävs mer än en patientlag för att stärka patientens ställning”

Regeringen vill modernisera könstillhörighetslagen

Bakslag för patientlagen

Sex rättighetsorganisationer anmäler SKL till Diskrimineringsombudsmannen

Forskare - Brister i patientmedverkan löses med etik

”Värdebaserad vård strider sannolikt mot lagen”

L - Nej till förskoleplats för ovaccinerade?

Tackade nej till estetisk vård – förlorade sin operationstid

Forskare på god väg mot konstgjort jästgenom

Statens medicinsk-etiska råd - Se fosterantalsreduktion som abort

Complete synthetic yeast organism almost a reality

”Beslut om ny medicin dras i långbänk”

Motarbeta inte assisterat döende

Ge värdigare livsslut

”Ska vi vänta tio år till på en jämlik föräldrabalk?”

Intern kritik mot S-nej till surrogatmödraskap