Arkiv Bioetiknytt 2018

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. SMER ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

September

Antalet barn som föds med surrogat ser ut att bli fler än internationella adoptioner

Kalla fakta går över gränsen

Livskvaliteten hos barn med svår funktionsnedsättning ifrågasätts på många sjukhus

Lilla Erstagården får hård kritik i TV4:s program Kalla Fakta

Överläkare

Rätten till abort förhandlas bort för surrogatmammorna

Papperslösa nekas vård som de har laglig rätt till

Akutväntetiderna ökar för äldre

Patienter riskerar förlora skydd vid off label-vård

Barnhospice beskrivs som "dödsklinik" i TV4

Ny studie visar på större risk för fel vid åldersbedömningar

Slutstationen – Kalla fakta granskar barnhospicet Lilla Erstagården

Bosse Lindquist om Macchiarini-boken - Ville förstå systemfelen

Barnläkare

Värdeklyfta avslöjad i ny bok om läkaretik

Allt färre patienter läggs in på sjukhus

"Man var sannolikt rädd att bli stämd"

Hanteringen måste bli bättre vid sjukskrivning

Sjukhusvård får bra patientbetyg

Primärvården måste stärkas, men inte genom kvällsmottagning

Vården behöver jobba bättre med etiska frågor

De fyra visselblåsarna prisade för insats

Hyrläkare sparkas efter att ha uttryckt extrema åsikter

Forskare - Svårt att lita på väntetidsstatistik

Klart - Sent aborterade foster ska inte återupplivas

Bør vi tillate abort når barnet er levedyktig?

Augusti

Särskild utredare ska främja en jämlik och kunskapsbaserad vård

Sjukhus lämnade ut patientdata till utlandet utan etiska tillstånd

Gratis hpv-vaccin för danska pojkar

Så tycker varje parti om aktiv dödshjälp

"Man måste lita på oss"

Danska läkare åtalade för aktiv dödshjälp

Enighet om sent aborterade foster

Äldre kvinnor ska också få mammografi

Regeringen har moralpanik om surrogatmödraskap

Stora skillnader i förtroendet för sjukvården

Karolinskas nya verksamhetsmodell ses över

\"Vi är svaret på Anna Nergårdhs utredning\"

Digitalisering förbättrar vården

Fantastiska medicinska framsteg och svåra etiska frågor

Utlandsfödda riskerar felaktig demensdiagnos

Juli

Många är medförfattare utan att bidra

Smer och SKL i samtal om etikstöd

Viktigt med samisk vård vid livets slut

Utbildning i smärta viktig för alla läkare

Smer säger nej till könsingrepp för omyndiga

"Tröskelvärden, minimal mortalitet och ett underlag som inte stödjer slutsatserna"

Patientskador i vården ökar igen

"Många är undantagna rätten till effektiv sjukvård"

Ministerns kritik - Politiker ska inte bestämma abortgränsen

En otjänst att säga att aborter är oproblematiska

Landsting trotsar råd om nekad vård till tillståndssökande

Kontinuitet i vården räddar liv

"Viktigt att få en modern läkarutbildning på plats"

Lägre tilltro till sjukvården hos samer

Etik en bristvara där beslut fattas om vården

Statens medicinsk-etiska råd - Inga könskorrigerande ingrepp för ungdomar

The Lancet drar tillbaka två Macchiarini-artiklar

Karolinska institutet granskar beslut om medförfattare

"Är statens kösatsningar skadliga för patienterna?"

Åldersbestämning med MR-knä är en omöjlighet

Artificiell intelligens väcker frågor i Almedalen

Studenterna tar täten för personcentrerad vård

Patienter med koll ska rädda vården

Jurist - Fosters livsduglighet bör bedömas först efter abort

Juni

Socialstyrelsen och Vårdanalys ska utveckla uppföljningen av sjukvården

Abort gjordes i vecka 30 utreds som vållande till annans död

Visselblåsare fälls i Macchiarini-ärendet

KI fäller Macchiarini för Lancet-artikel

Regeringen föreslår ny oredlighetsmyndighet

Ny VA-rapport - Rekordstort förtroende för svenska universitet och högskolor - Vetenskap & Allmänhet

Äldre blir passiva av vårdkulturen på sjukhus

Patienter i kläm när vårdens aktörer inte samarbetar

Kronikersatsning missade kronikerperspektiv

Så blev satsningen på personer med kroniska sjukdomar

Journalinriktade studentprojekt stoppas – betraktas som dataintrång

SKL

Medicinska åtgärder ska leda till förbättrad livskvalitet utifrån patientens perspektiv

”Vem ska betala när prövningen är i mål?”

Påven jämförde abort med nazisternas brott

Sjukvårdens struktur bidrar till ojämlik vård

"Lita på medarbetarna och detaljstyr mindre"

Ny kartläggning av digitala vårdtjänster – nationell uppföljning föreslås

"Problemet är att få har läst utredningen"

Personal glömmer att ta tillvara patienternas kunskap

Föreslår mindre detaljstyrning och större tillit

Kostnadseffektivitetens roll vid prioriteringar

”Kunskapsrevolution enda sättet att lösa vårdkrisen”

Etiskt problematiskt att begränsa rollen för kostnadseffektivitet

Vårdpersonal undanhåller livsavgörande beslut

Smer efterlyser utredning om lagstiftningen kring genteknik

Vårdslarv riskerar patienters liv

SBU:s kartläggning av metoden värdebaserad vård tolkas olika

Dödshjälp bakom okunskapens slöja

Krav på nya lagar för självtester

Läkarförbundet - Beslut att inte ge vård ska skötas korrekt

Nordirländsk abortlag får domstolskritik

Tidskriften Respiration vägrar dra tillbaka fälld Macchiarini-artikel

”Genteknik går framåt snabbt – nu krävs ny lag” | SvD

Varsågod, här är framtidens primärvård