Arkiv Bioetiknytt 2017

Mars

Abortmotståndarna rockar sockor för sina egna syften

Kritik mot Oregonmodellen i ny rapport

Nu ska det bli lättare att prata sex i demensvården

”Ett dödspiller garanterar inte en lugn och värdig död”

Vill evidensgranska värdebaserad vård

Andelen kejsarsnitt och allvarliga bristningar varierar stort i landet

”Vårdens problem är brist på kvalitet, inte på resurser”

Carolin Ahlvik-Harju - Min vän Rita hade ett överflöd av både livsglädje och kromosomer

S - Hot om exkludering från förskolan fel väg

Kalle fick ekonomiska bekymmer efter att ha donerat en njure

”Dödshjälp är inget sluttande plan”

Nina Nelson Follin - »Arbetet med kulturen och etiken är ett kvarstående problem«

”SBU-rapporten bör leda till en förändring i skakvåldsdebatten”

Forskare - Klassa åldrandet som en sjukdom

Staten måste värna vaccinationsmoralen

Välkomnar att rättsväsendet prövar tvång i vården

”Hur många fler liv ska förloras i väntan på screening?”

”Att utföra abort är att vara en del av svensk sjukvård”

Tummen ner för vaccinationskrav på dagis

Utredning om modernare regler om faderskap och föräldraskap

SLS och Svensk sjuksköterskeförening avråder från tvångsmedicinering

Nya riktlinjer på Karolinska efter Macchiarini

”Avfärda inte människors oro för vacciner”

Stora skillnader i äldres läkemedelsanvändning

”Det krävs mer än en patientlag för att stärka patientens ställning”

Regeringen vill modernisera könstillhörighetslagen

Bakslag för patientlagen

Sex rättighetsorganisationer anmäler SKL till Diskrimineringsombudsmannen

Forskare - Brister i patientmedverkan löses med etik

”Värdebaserad vård strider sannolikt mot lagen”

L - Nej till förskoleplats för ovaccinerade?

Tackade nej till estetisk vård – förlorade sin operationstid

Forskare på god väg mot konstgjort jästgenom

Statens medicinsk-etiska råd - Se fosterantalsreduktion som abort

Complete synthetic yeast organism almost a reality

”Beslut om ny medicin dras i långbänk”

Motarbeta inte assisterat döende

Ge värdigare livsslut

”Ska vi vänta tio år till på en jämlik föräldrabalk?”

Intern kritik mot S-nej till surrogatmödraskap

S-ledning säger nej till surrogatmödraskap

Ökad kunskap om bemanningsproblem och vårdskador

USA-studie - telemedicin gav mer sjukvårdskostnader

Nu startar medicinsk åldersbedömning i asylärenden

Nu analyserar doktor Watson medicinska bilder

Vill jag bli tagen av daga?

Genterapi ger nytt hopp vid behandling av åldersblindhet

Efter kritiken - Lagförslag om universitetssjukhus ändras

Utred självvalt livsslut

Genterapi ger hopp för blodsjuka

”Orimliga skillnader i väntan på njure”

Nätläkarbolag bemöter kritiken

”Vore det oetiskt av mig att hjälpa min far att dö?”

Allmänläkare varnar för boomen av kommersiella nätläkarbolag

Kan vi motverka lidande genom att döda patienten?

Stifta lag om terminalvård

Vem får bestämma över liv och död? Riksdagen debatterar eutanasi i dag

Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården

Dödshjälp debatteras i finska riksdagen

Nu kartläggs dödshjälp

Döden kommer klockan tre på söndag

Enkät - Har ni etiska reflektioner i din arbetsgrupp?

Februari

Tar hjälp av monster för att göra vårdens robotar mänskliga

Favoriseras mammas eller pappas gener i din hjärna?

IVO - Stora brister i den svenska sjukvården

Filosofen - Vi måste tala mer etik och teknik

Samvetet eller samhället vad är rätt att lyssna till?

Replik från Läkarförbundet till Bengt Järhult och medförfattare - Att låta proffsen vara proffs är en bultande hjärtefråga

Asylsökande ska masstestas

”Kalla samvetsfrihet för vad det egentligen är - Abortmotstånd”

Dödshjälp leder i fel riktning

Ska eutanasi diskuteras måste den palliativa vården lyftas fram

Dödsfall på Karolinska kan ha orsakats av otillåten forskning

Röntgentraumat

Läkarförbundet bör ta strid mot PaRIS – för kompetens och läkaretik

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen

Fetma programmerar om muskelstamceller

Säkra lesbiskas föräldraskap

Ny nationell myndighet ska utreda forskningsfusk

Rätten att vara till besvär står på spel

»... dotter är neurolog och patienten är yr och symtomen i övrigt har gått tillbaks«

Transplantationer på Sahlgrenska lex Maria-anmäls

Långt ifrån alla anser att vården är jämlik

Ändrade etiska regler ut på remiss

Ny överlevnadstrend för väldigt tidigt födda

Livets olika slutskeden

Läsarbrev

Sunnebor tvingas adoptera sina egna barn

"Livshjälp istället för dödshjälp"

”Vifta inte bort invändningarna mot dödshjälp”

¯Macchiarini-skandaler kommer att inträffa igen®

Medborgarinitiativet om eutanasi lämnades till riksdagen

Läkare som vårdar döende patienter tveksamma till eutanasi

Vil tillate NIPT-test ved risiko for kjønnsbundet sykdom

Skapa samverkan mellan privata och offentliga stamcellsbanker

Felaktiga transplantationer på Norrlands-sjukhus

Patienter får cannabis mot kronisk smärta

Lagen hänger inte med forskningen kring genteknik

Experter hos Läkemedelsverket har inte redovisat jävssituationer

Ett steg mot ett nytt preventivmedel för män