Arkiv Bioetiknytt 2017

December

Alla beslut gällande flickor stoppas

Beslut om åldersbedömningar stoppas

Frågar Smer om råd vid transplantation till asylsökande

Adoptionsreglerna moderniseras

Läkarlarm - Transplanterade patienter kan dö om de utvisas

Landsting får inte ge anhöriga tillgång till journal

Sahlgrenska

Tatuering om sista önskan gav läkarna huvudbry

Skulle du modifiera dina gener för att förbättra ditt utseende? Det kan snart vara möjligt

November

Regeringen avskaffar särlösning för antroposofiska medel

Surrogatmödraskap är en frihetsfråga

Patienter mindre nöjda om läkare avslår önskemål

Landsting lämnar återbud till doktor Watson

Anhörigveto försvårar organdonation

Låt oss gå vidare till etiken

Ny etikprövningsmyndighet efter Macchiarini-affären

Farhågorna mot dödshjälp motbevisas i ny rapport

Läkarföretag vill sälja stamceller från fostervatten

Smer tillför inget nytt beträffande de medicinska aspekterna

Rätt att sätta etiken i högsätet

Nu har 150 etikombud utbildats i Norrbotten

Smer städar i dödshjälpsdebatten

Politiker oeniga om surrogatmödraskap

USA ger grönt ljus till digitalt piller

Andelen äldre med fast vårdkontakt sjunker

Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter

Lag om registerforskning förlängs i tre år

"Nya riktlinjer ger en mer jämlik hälsa"

RMV ser över metod efter uppgifter i Läkartidningen

»Vad jag lärt mig av att arbeta inom palliativ vård«

L skärper tonen mot vaccinvägrare

Ejer staten dine genetiske byggesten?

Samtalstiden med patienter är längst i Sverige

Skarp kritik mot KI i ny Macchiarini-granskning

Lyckad transplantation av genmodifierad hud

Karolinska får svidande kritik

Sjuåring fick helt ny hudkostym med genterapi

Isländsk kritik mot stjärnkirurgen

"Vi vill se en statlig nollvision för läkemedel"

Ny klagomålshantering i vården ett juridiskt »kamouflagemål«?

Smer efterlyser överprövning av åklagarens Macchiarini-beslut

Smer - Inte fritt fram att experimentera

Jävsanklagad expert i Macchiarini-utredning slår tillbaka

Läkare kan tvingas skriva intyg till självmordsklinik

Vi utnyttjar inte kvinnor

Oktober

Tillåt altruistiskt värdmödraskap i Sverige

Viktigt att få reflektera med kolleger

Visselblåsare kritiska till resonemang om fuskansvar

Statligt råd granskar sena aborter

Utredaren - "Jag hoppas att KI fattar sitt beslut snabbt"

Fusk bakom Macchiarinis artiklar om luftstrupar

Sätt stopp för svenskars köp av surrogatbarn

Macchiarini-patient träder fram – kritisk till åklagarens beslut

16-åringar får läsa nätjournal

Svensk abortpraxis är ovärdig

Livsduglighet avgörs inte av en enskild siffra

”Att Macchiarini går fri visar på luckor i lagen”

Volontären vid sängkanten är en tröst för patienten

Döden är en rättighet dödshjälp borde legaliseras i Sverige

Sluta utrota Downsbarnen

Nedlagd juridisk prövning sänder fel signaler

En död vi kan leva med

Rekordmånga nya organdonatorer

Nu ska riktlinjerna vid sena aborter bli tydligare

Framtidens rond – ett personcentrerat och teambaserat möte med patienten

Kontinuitet främjar personligt och professionellt ansvarstagande

Läkarens viktiga möte med patienten

Vården börjar alltid med mötet

»Sjukvård efter behov« är inte en självklarhet

Empatisk trötthet kan förebyggas med rätt stöd

Moderniserad läkared klubbades vid WMA:s årsmöte

Macchiarini - Vi hade patienternas bästa för ögonen

Både nytta och risker bör undersökas förutsättningslöst

En rättsskandal eller ett väntat beslut

Kirurgen Macchiarini går fri - utredningen läggs ned

Forskningsministern - Lagskärpning på väg

"Poängen med Kry är att vi är tillgängliga för alla"

Nya organdonatorer nya etiska frågor

Förändring som utmanar maktstrukturer

Vad är det du väntar på, Strandhäll?

Donationsansvariga saknas på hälften av iva-avdelningarna

Fortsatt stort behov av organdonatorer

Patienter dör vänta inte med att donera

Många dör ensamma inom vården

"Strandhäll – genomför förslagen om donation"

Fler väntar längre på vård

Målnivåer ska förbättra vården i livets slutskede

Brittiskt universitet med Macchiarinikoppling får kritik

”Tillåt hjärtforskning på medvetslösa”

Låt mig få hjälp att avsluta livet när jag vill det

September

Allt yngre tvångsvårdas för missbruk

»På baksidan av en medicinlista skriver jag 'då var det ju klart' ...«

Avancerad vård på färre platser

Krav på utbildning införs efter Macchiarini-affären

Etisk granskning av oetisk styrning nödvändig

"Varför tillskriva läkaren en dunkel agenda?"

»USA fördröjer FN:s arbete för billigare läkemedel«

"Ingen konflikt mellan fri abort och prematurvård"

Resultat av åldersbedömningar pekar på felaktigheter i metoden

Viktigt att hantera etisk valhänthet