Arkiv Bioetiknytt 2019

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. SMER ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

Maj

Kenneth Johansson tar över Smer

AI i sjukvården: »Viktigt att ta fram en etisk plattform«

Maria Schottenius: Jag provoceras av beskäftigheter som det är ingen mänsklig rättighet att få barn...

Starka protester mot nya abortlagen i Alabama

”Selektiv rapportering av kliniska prövningar”

Svenskar skeptiska till AI i vården

»Jag hoppas att förslag om primärvårdsreform kommer snart«

Forskare: utvecklarna måste lyssna på användarna

Region Skåne utreder att avskaffa hörselcheckarna

Så ska precisionsmedicin bli mer tillgänglig

»Kunskap om AI en vit fläck inom läkarprofessionen«

Anne Ramberg med flera: Fler bör granskas för åldersbedömningarna

Staten JK-anmäls för åldersbedömningarna

Strid om surrogatmödraskap på MP:s kongress

Surrogatmödraskap innebär stora risker

En i veckan dör i väntan på organ trots att många vill donera

Tillämpad forskning ska hjälpa gravida migranter

Ny syn på hur hjärnan fungerar

Smer-rapport om dödshjälp togs emot positivt i båda läger

Lydia Wålsten: Säg ja till altruistiskt surrogatmödraskap

"Förslag i Läkemedelsutredningen skapar än mer ojämlik vård"

April

Læger vil have nyt råd til prioritering af behandlinger

MP måste säga ja till värdmödraskap

Regeringen uppmanas ta fram mer kunskap om barn och unga med könsdysfori

»Man bör inte dra alla digitala verksamheter över en kam«

Embryodonation bör bli möjligt på riktigt

Läs artiklar om surrogatmödraskap

Vägvisare på liv och död

Smer: Etisk analys behövs för förändringar i sjukvården

Legaliserad dödshjälp spansk valfråga

Nu ska kritiserade åldersbedömningar utredas

DN Åsikt. Dödshjälp ger värdigare slut än självmord

DN Åsikt. Förbättrad vård viktigare än dödshjälp

Regeringen vill utreda medicinska åldersbedömningar

Ny onlineutbildning lär ut personcentrerad vård

DN Åsikt. Inga bevis för att aktiv dödshjälp missbrukas

DN Åsikt. Aktiv dödshjälp kan aldrig bli säker

“Vi vill kunna hjälpa förskrivarna bättre”

DN Åsikt. Alla ska ha rätt att bestämma över sin egen död

Myndighet vill att medicinska fallrapporter ska etikprövas

Digitalisering viktigt fokus för Vårdanalys under 2019

Advokaten: ”Rätt släppa min klient”

Sveriges största könsmottagning har opererat bort bröst på minst en 14-åring

E-hälsomyndigheten ska se över informationsutbytet i sjukvården

Mars

Förskrivning av omstridda licenspreparat ökar fortsatt

Utredare föreslår statlig portal för alternativmedicin

Sverige betalar vård även efter brexit

Forskare vill öka etnisk variation i biobanker

Fler extremt tidigt födda överlever

Hälsoappar ska göras säkrare i nytt EU-projekt

BUP-chefer vill att fler tar ansvar för psykisk ohälsa

Privata kliniker får utföra IVF med donerade ägg och spermier - men beslut dröjer

Så slutade genetiken spela roll

Rättsmedicins viktiga bidrag till vävnadsdonation och transplantations­verksamheten

Specialister: Utredning för könsbyte går inte snabbt

Förslag: Ivo bör granska alternativmedicin

Beslut om ersättning till nätläkare dröjer till sommaren

”Jo Gillberg, även barn och ungdomar kan vara trans”

RFSL: Felaktiga påståenden om könsbekräftande vård

Sex rättsläkare får visslarpris

Krav på globalt stopp för ärftlig genredigering

”Könsbytena på barn är ett stort experiment”

Läkemedelsverket kräver vite för försäljning av kolloidalt silver

Onödig förvirring om vård till papperslösa – ge vård efter behov!

Ansvar och etiska principer krävs för att förbättra sjukvården

Pilotområden föreslås bli nationell högspecialiserad vård

Ivo granskar beslut om livsuppehållande insatser

Åklagaren: ”En form av aktiv dödshjälp”

Vill höja gränsen för alternativmedicin | Läkemedelsvärlden

”Enskilda professioner kan inte ha ensamrätt på medicinsk-etiska frågor”

Med fler robotar kan vården bli mänskligare

Fortsatta brister när vården fattar livsavgörande beslut

Oro och farhågor kring läkemedelsutredningen

Nu stängs Vidarklinikens sjukhus

Hur vill nya socialministern lösa bristen på vårdpersonal?

Ska alla få gentesta sig innan de skaffar barn?

Surrogatmödraskap kan bli stridsfråga i MP

Gynekologer och barnmorskor kritiska till Smers förslag om abort

Barnmorskor nobbar feticid vid sen abort

Vad har IVO sett 2018

Kan bli brist på medicintekniska produkter vid Brexit

Februari

Ny myndighet ska utreda forskningsfusk

Ersätt livsduglighetsgränsen för abort med fast veckogräns

Smer: Överväg fast gräns för sen abort

Statligt råd vill ha fast abortgräns

Över Styx – och in i fiktion

Läkartidningen - Läkare hade dålig kunskap om papperslösas rätt till vård

Roboten fixar läkarintyget

Andning och sondmatning behov som ska ge rätt till assistans

Fler leg dras på grund av olämplighet

2,7 miljoner inspelade samtal till 1177 Vårdguiden helt oskyddade på internet

Friskare avkomma med "gammal" sperma

Nu etableras Sveriges första privata ägg- och spermiebank

»Barn till EU-migranter hamnar i en gråzon«

Debatt: Det är för svårt donera organ människor dör i onödan

“Varför accepteras nya arbetssätt utan evidens?”

Låt professionen utveckla framtidens sjukvård

Kry till Sörmland – blir dyrare för regionerna

The Economist: Sverige ledande på värdebaserad vård

Utbildning i etik blottar ST-läkarnas svåra dilemman