Arkiv Bioetiknytt 2019

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. SMER ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

Juli

Fler svenskar tar ställning till att donera organ

Næstformand i Etisk Råd om gps til borgere med demens: - Vi skal ikke løse alt med teknologi

Inhumant med sänkt abortgräns

Regeringen inrättar välfärdskommission

Oenigt i Almedalen om utredning av prioriteringar

Vem bör bli utan vård när resurserna inte räcker?

SBU ska utreda könsdysfori

»Prioriteringar i sjukvården borde utredas igen«

Olika syn på åldersgräns för digital vård för barn

Standardisering gör det enklare att arbeta personcentrerat

"Moraliskt fel att inte låta släktingar ta del av DNA-test"

Juni

Utbyte av personuppgifter i vården ska utredas

Ny rapport: Varning för övertro på styrmodeller i vården

Ny lag om dödshjälp i Australien får kritik

Karolinska gör om i kritiserad verksamhetsmodell

Dödshjälp lagligt i australisk delstat

Beslut i riksdagen: Regeringen ska utreda vårdmomsens konsekvenser

Socialstyrelsen vill granska donationsverksamhet

Nya kömiljarden presenteras i dag

Ny visselblåsartjänst i Stockholm – »Borde ha kommit efter Macchiarini«

Högsta domstolen slår fast: CBD-olja är narkotika

Mårten Schultz: Surrogatmödraskap utmanar svensk lag

Högsta domstolen erkänner dom om surrogatmoderskap

Norge skärper regler för fosterantalsreduktion

Norge skärper abortlagen

Riksdagen klubbade ny lag mot forskningsfusk

Forskning lockar med förtur

Aborter blev het fråga i debatten

Tankeläsning pågår!

Nya etiska frågeställningar med AI

Olik eller ojämlik?

​Högsta förvaltningsdomstolen nekar visselblåsarna i Macchiarini-affären domstolsprövning

Trimmad gensax ökar möjligheterna för genterapi

"Sverige ska bli ledande inom life science"

Nergårdh: Vi måste lyfta kommunerna i den nära vården

Vårdutredare efterlyser mer förebyggande arbete

Allvarliga sjukdomar ska bara få behandlas av vården

Utredare vill se skärpt lagstiftning för alternativmedicinsk behandling

Utredare vill stoppa alternativ vård vid allvarlig sjukdom

Första europeiska biobanken för forskning kring bröstmjölk och läkemedel

Risken med genmodifierade bebisar

Anhörigveto vid donation föreslås försvinna

Tydligare regler ska främja donationer

Organ kan gå till spillo med luddiga regler

Undermåliga förslag om läkemedel

Maj

E-verifikation stoppade falskt cancerläkemedel

Sjukhus väljer en ny modell för nära vård

Världens dyraste läkemedel är godkänt i USA

Schottenius förenklar en fråga med djupa etiska dimensioner, skriver Berit Rollén och Monika Olin Wikman

En bok som borde bli obligatorisk läsning

Myndighet tar hjälp av vården för att nå tvångssteriliserade

Uttalande om barnets rätt vid surrogatmödraskap

Bakslag för privata vårdgivare – moms på personal

Kenneth Johansson tar över Smer

Han tar över Smer

AI i sjukvården: »Viktigt att ta fram en etisk plattform«

Maria Schottenius: Jag provoceras av beskäftigheter som det är ingen mänsklig rättighet att få barn...

Starka protester mot nya abortlagen i Alabama

”Selektiv rapportering av kliniska prövningar”

Svenskar skeptiska till AI i vården

»Jag hoppas att förslag om primärvårdsreform kommer snart«

Forskare: utvecklarna måste lyssna på användarna

Region Skåne utreder att avskaffa hörselcheckarna

Så ska precisionsmedicin bli mer tillgänglig

»Kunskap om AI en vit fläck inom läkarprofessionen«

Anne Ramberg med flera: Fler bör granskas för åldersbedömningarna

Staten JK-anmäls för åldersbedömningarna

Strid om surrogatmödraskap på MP:s kongress

Surrogatmödraskap innebär stora risker

En i veckan dör i väntan på organ trots att många vill donera

Tillämpad forskning ska hjälpa gravida migranter

Ny syn på hur hjärnan fungerar

Smer-rapport om dödshjälp togs emot positivt i båda läger

Lydia Wålsten: Säg ja till altruistiskt surrogatmödraskap

"Förslag i Läkemedelsutredningen skapar än mer ojämlik vård"

April

Læger vil have nyt råd til prioritering af behandlinger

MP måste säga ja till värdmödraskap

Regeringen uppmanas ta fram mer kunskap om barn och unga med könsdysfori

»Man bör inte dra alla digitala verksamheter över en kam«

Embryodonation bör bli möjligt på riktigt

Läs artiklar om surrogatmödraskap

Vägvisare på liv och död

Smer: Etisk analys behövs för förändringar i sjukvården

Legaliserad dödshjälp spansk valfråga

Nu ska kritiserade åldersbedömningar utredas

DN Åsikt. Dödshjälp ger värdigare slut än självmord

DN Åsikt. Förbättrad vård viktigare än dödshjälp

Regeringen vill utreda medicinska åldersbedömningar

Ny onlineutbildning lär ut personcentrerad vård

DN Åsikt. Inga bevis för att aktiv dödshjälp missbrukas

DN Åsikt. Aktiv dödshjälp kan aldrig bli säker

“Vi vill kunna hjälpa förskrivarna bättre”

DN Åsikt. Alla ska ha rätt att bestämma över sin egen död

Myndighet vill att medicinska fallrapporter ska etikprövas

Digitalisering viktigt fokus för Vårdanalys under 2019

Advokaten: ”Rätt släppa min klient”

Sveriges största könsmottagning har opererat bort bröst på minst en 14-åring

E-hälsomyndigheten ska se över informationsutbytet i sjukvården

Mars

Förskrivning av omstridda licenspreparat ökar fortsatt

Utredare föreslår statlig portal för alternativmedicin