Arkiv Bioetiknytt 2019

Nyheterna speglar ett urval av sekretariatets omvärldsbevakning. SMER ansvarar inte för innehållet i de artiklar som länkas till.

Mars

Så slutade genetiken spela roll

Rättsmedicins viktiga bidrag till vävnadsdonation och transplantations­verksamheten

Specialister: Utredning för könsbyte går inte snabbt

Förslag: Ivo bör granska alternativmedicin

Beslut om ersättning till nätläkare dröjer till sommaren

www.svd.se/jo-gillberg-aven-barn-och-ungdomar-kan-vara-trans

RFSL: Felaktiga påståenden om könsbekräftande vård

Sex rättsläkare får visslarpris

Krav på globalt stopp för ärftlig genredigering

”Könsbytena på barn är ett stort experiment”

Läkemedelsverket kräver vite för försäljning av kolloidalt silver

Onödig förvirring om vård till papperslösa – ge vård efter behov!

Ansvar och etiska principer krävs för att förbättra sjukvården

Pilotområden föreslås bli nationell högspecialiserad vård

Ivo granskar beslut om livsuppehållande insatser

Vill höja gränsen för alternativmedicin | Läkemedelsvärlden

”Enskilda professioner kan inte ha ensamrätt på medicinsk-etiska frågor”

Med fler robotar kan vården bli mänskligare

Fortsatta brister när vården fattar livsavgörande beslut

Oro och farhågor kring läkemedelsutredningen

Nu stängs Vidarklinikens sjukhus

Hur vill nya socialministern lösa bristen på vårdpersonal?

Ska alla få gentesta sig innan de skaffar barn?

Surrogatmödraskap kan bli stridsfråga i MP

Gynekologer och barnmorskor kritiska till Smers förslag om abort

Barnmorskor nobbar feticid vid sen abort

Vad har IVO sett 2018

Kan bli brist på medicintekniska produkter vid Brexit

Februari

Ny myndighet ska utreda forskningsfusk

Ersätt livsduglighetsgränsen för abort med fast veckogräns

Smer: Överväg fast gräns för sen abort

Statligt råd vill ha fast abortgräns

Över Styx – och in i fiktion

Läkartidningen - Läkare hade dålig kunskap om papperslösas rätt till vård

Roboten fixar läkarintyget

Andning och sondmatning behov som ska ge rätt till assistans

Fler leg dras på grund av olämplighet

2,7 miljoner inspelade samtal till 1177 Vårdguiden helt oskyddade på internet

Friskare avkomma med "gammal" sperma

Nu etableras Sveriges första privata ägg- och spermiebank

»Barn till EU-migranter hamnar i en gråzon«

Debatt: Det är för svårt donera organ människor dör i onödan

“Varför accepteras nya arbetssätt utan evidens?”

Låt professionen utveckla framtidens sjukvård

Kry till Sörmland – blir dyrare för regionerna

Digitalisering viktigt fokus för Vårdanalys under 2019

The Economist: Sverige ledande på värdebaserad vård

Utbildning i etik blottar ST-läkarnas svåra dilemman

Forskning på gott och ont

Ledamot i KI:s styrelse efterlyser ny Macchiarini-utredning

Fler hackar kroppen för ett bekvämare liv

Får inte registrera faderskap

Barnläkare: Höj gränsen för alternativmedicin till 15 år

Brist på lik för svenska studenter

Döende på sjukhus riskerar sämre vård

Januari

”Akutvården har blivit allt sämre för äldre”

Information om vård för papperslösa

Språkfråga tar plats i isländsk abortdebatt

Amerikanska sjukhus har tröttnat – startar eget läkemedelsbolag

Ivo granskar vården av patienter med samsjuklighet

Hjärt–kärlsjukdom ofta underbehandlad vid schizofreni

Läkartidningen - Utvärdering pekar på brister i Karolinskas verksamhetsmodell

Tyskland mildrar reklamförbud kring abort

»Värdebaserad vård är ingen ideologi som man behöver följa«

Wallbergs nya bok pekar på brister i Macchiarini-utredning

Oredlighetsmyndighet kan snart bli verklighet

Cancerpatienter betalar dyr immunterapi ur egen ficka

Nudging möjligheter och fallgropar när vi knuffas till rätt beslut

Dålig koll på papperslösas rätt till vård

Surrogatarrangemang väcker hopp hos barnlösa - kritiker menar att det är farligt att göra graviditet...

Nätläkarnotan har ökat kraftigt

Så ska IVO granska digitala vårdtjänster

”Digitalt lyft ett måste för svensk välfärd”

Utredare vill se tuffare lag mot handel med mänskliga organ

Brexit utan avtal kan ge läkemedelsbrist

"Staten försvårar samarbetet kring psykisk ohälsa"

Läkemedelsutredningen: Regionerna ska få fullt finansieringsansvar

"Vårdbehovet måste bedömas"

Smart datorprogram prickade snabbt rätt genetiskt syndrom

Samordnare vill se helt ny statlig styrning inom psykisk hälsa

Även barnläkare kräver oberoende granskning av åldersbedömningarna

Förundersökning om felaktig abort läggs ned

Läkares personkännedom sparade liv och resurser

Ny myndighet ska ge enhetlig etikprövning