Kort version av artikeln i Läkartidningen: Livlig samhällsdebatt om assisterad befruktning

I Läkartidingen publicerades en kortare version av artikeln nedan. Till artikeln.