Tillåt surrogatmoderskap i Sverige

Debattartikel i Svenska Dagbladet av Kjell Asplund, Lotta Eriksson och Göran Hermerén i samband med att rådet släppte sin rapport: Assisterad befruktning – etiska aspekter den 28 februari 2013.

Till artikeln.