Arkivsida

Nomiera till Smers etikpris 2020

Är det någon som gjort en särskild insats för den medicinska etiken som du tycker bör uppmärksammas? Nominera då personen eller organisationen till Smers etikpris.

Rapport: Etiska vägval vid en pandemi

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) publicerar idag rapporten Etiska vägval vid en pandemi. Rapporten är ett första steg i rådets analys av etiska frågor i samband med pandemin. Syftet är att presentera etiska värden, problem och utmaningar som aktualiseras vid en pandemi, såsom den vi nu upplever. I rapporten ges även generella rekommendationer och förslag inom olika områden.

De etiska utmaningarna med AI måste hanteras

De etiska utmaningarna med AI i hälso- och sjukvården måste tas på allvar. Endast så kan möjligheterna med teknologin tillvaratas fullt ut. Den slutsatsen drar Smer i en ny publikation.

Ingemar Engström får Smers etikpris 2019

Statens medicinsk-etiska råds etikpris 2019 tilldelas Ingemar Engström, läkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri, för hans insatser för att fördjupa samhällsdebatten kring svåra medicinsk-etiska frågor.

Nya rådet är igång

Smer fick i slutet av maj en ny ordförande, Kenneth Johansson, och delvis nya medlemmar. Det nya rådet träffades i slutet av augusti för att sätta ramarna för den kommande verksamhetsperioden och diskutera aktuella ärenden. Mycket är på gång. Läs protokollet från mötet.