Arkivsida

Smers etiksamtal under almedalsveckan: Digitala vårdcentraler idag och i framtiden

Digitala vårdcentraler erbjuder tillgänglighet, lätthet och självbestämmande. Frågan är om de också förändrar patientens roll och påverkar kvalitet, prioriteringar och resurstillgång i vården. Hur kan vi ta till vara utvecklingen och samtidigt uppfylla målen om jämlik vård, solidarisk finansiering och gemensamma prioriteringar? Det diskuterades vid Smers etiksamtal under almedalsveckan, med följande medverkande: Chatrine Pålsson Ahlgren, [...]

Det danska etiska rådet uttalar sig om organdonation

Det danska etiska rådet har nu tagit ställning i två organdonationsfrågor. De flesta ledamöter ansåg att det i Danmark även framöver ska krävas informerat samtycke till donation, och att anonym donation av en njure bör tillåtas om donatorn är myndig och beslutsförmögen.

Smer möter det norska Bioteknologirådet

Smer och det norska Bioteknologirådet möttes i Oslo den 15 juni för ömsesidig information om råden och dess verksamhet. Läs mer och se film från evenemanget.

Träffa rådets medlemmar i Visby under Almedalsveckan!

Planerar du aktiviteter under årets politikervecka i Almedalen? Flera av våra rådsmedlemmar kommer att vara i Visby under Almedalsveckan. Kanske är det någon av dem som skulle passa just er aktivitet. Smer anordnar också egna seminarier med aktuella teman som dödshjälp och gratismediciner. Läs om programmen här!

EU:s bioetikråd åter igång

Europakommissionen har lanserat igen EU:s etiska råd, European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE). En av Smers sakkunniga, professor Nils-Eric Sahlin vid Lunds universitet, har blivit utvald till gruppen.

Se dialogen mellan forskare och riksdagsledamöter om DBS och neuroetik

Smer anordnade tillsammans med Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (Rifo) ett seminarium om elektronisk stimulering av hjärnan genom implantat (DBS) den 16 mars 2017. Presentationerna stimulerade till en livlig diskussion bland åhörarna, talarna och paneldeltagarna. Smer spelar in så gott som samtliga seminarier och konferenser.