Arkivsida

Smers dialogmöte med Region Uppsala

Under ett aktivt dialogmöte om etiska frågor fick Smer värdefull information om etiskt aktuella frågor i regionen. Klicka för att läsa mer.

Smers etikdag 2017: Se presentationerna och diskussionerna

Vid Smers etikdag den 7/12 gav forskare, etiker och filosofer, läkare och jurister sin bild av utvecklingen inom det gentekniska området, hur den svenska lagstiftningen och internationella regelverket svarar upp mot den gentekniska utvecklingen och vilka etiska perspektiv och frågeställningar som detta väcker.

Peter Strang får Smers etikpris 2017

Peter Strang har tilldelats Statens medicinsk-etiska råd, Smers, etikpris 2017 för sina pionjärinsatser för att öka människors livskvalitet i livets slutskede och utveckla den palliativa vården. Priset delades ut på Smers etikdag den 7 december.

Ny Smer kommenterar om kosmetiska ingrepp

Smer menar att det är viktigt att Sverige snabbt får till stånd en reglering som ger individen ett bättre skydd vid kosmetiska ingrepp. Detta skriver Smer i en kommenterar till en rapport från det brittiska etikrådet Nuffield Council of Bioethics.

Stöd finns för argument på båda sidor i dödshjälpsdebatten

På båda sidor i den svenska debatten om dödshjälp finns argument som har stöd i fakta och andra där stöd saknas eller där fakta talar emot argumenten. Det framkommer i en ny rapport som Statens medicinsk-etiska råd presenterar i dag.

Välkommen till Smers etikdag 2017: Genombrott inom gentekniken – var finns etiken?

Tid: Torsdagen den 7 december kl. 9.30-15.30 Plats: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1 i Stockholm Välkommen till Smers etikdag som tar upp etiska perspektiv på framstegen inom det gentekniska området. Korta presentationer kommer att varvas med dialog, diskussion och panelsamtal. Under dagen kommer också Smers etikpris 2017 att delas ut. Anmäl ert intresse redan nu genom […]

Smers dialogmöte med Landstinget Sörmland

Smers ordförande Kjell Asplund träffar, tillsammans med ledamöter från rådet, regelbundet landsting och regioner för informationsutbyte samt dialog om aktuella och framtida etiska utmaningar och om Smers arbete. Den 13 september besökte Kjell Asplund och Sven-Olov Edvinsson från Smer Landstinget Sörmland. Politiker, tjänstemän och olika professioner informerade om sitt etiska arbete och sitt uppdaterade etiska program. Olika […]